Nettverket - gull verdt i arbeidslivet

Øyvind Lund er tidligere masterstudent ved Norges idrettshøgskole (NIH) med fast jobb som lektor med opprykk ved idrettslinjen på Nadderud videregående skole. Studietiden ved NIH har gitt han et bredt og nyttig nettverk.

Øyvind Lund har en mastergrad i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og idrettsfag. I tillegg har han årsstudium i historie og samfunnsfag. Han jobber i dag som lektor m med tillegg ved Nadderud videregående skole, en jobb han stortrives i.

- Det sosiale miljøet vi hadde på NIH, både i klassen og på tvers av studieprogram, har ført til at jeg i dag har et bredt nettverk innenfor idretten. Jeg har jevnlig kontakt med tidligere medstudenter på faglærerutdanningen, hvor vi blant annet diskuterer erfaringer og undervisningsopplegg. Nettverket er gull verdt både for å komme ut i arbeidslivet, men også ved at jeg kan få tips til hvordan jeg kan løse ulike situasjoner jeg møter i min arbeidsdag.

Aktiv og variert arbeidsdag
En typisk arbeidsdag for Øyvind består av to til tre praktiske og teoretiske undervisningsøkter i aktivitetslære, breddeidrett, treningsledelse eller kroppsøving. I tillegg settes det av tid i timeplanen til planlegging av undervisning og vurdering av elever. I løpet av en arbeidsuke er det også en rekke møter som skal gjennomføres, både fellesmøter med de ulike seksjonene, og en rekke møter spesifikt for idrettsseksjonen eller klassetrinnet. - Jeg trives svært godt med å ha en aktiv og variert arbeidsdag hvor jeg omgås trivelige elever og kolleger. Jeg er privilegert som har mulighet til å jobbe med noe jeg liker godt. Det at jeg selv har vært elev på idrettsfag og utdannet meg ved NIH gjør at jeg kan sette meg inn i idrettsfagselevenes hverdag og vise forståelse for hva de skal lære.

Utøvelse av læreryrket
Faglærerutdannelsen stiller krav til praksisdeltakelse ved ulike klassetrinn. Praksisperiodene skal gjøre studentene i stand til å utøve lærerrollen og forberede dem på yrkeslivet. - I de ulike praksisperiodene fikk jeg oppleve et stort spekter av hva som kan være realiteten til en lærer på blant annet ungdoms- og videregående skole. Dette var konkrete utfordringer som jeg har dratt stor nytte av i min yrkesutøvelse. Jeg ble også utfordret på å jobbe strukturert med individuelt arbeid og å samarbeide med andre. Dette er nødvendige egenskaper for å fungere godt i et lærerkollegium.

På spørsmål om hvordan han bruker faglærerutdannelsen i yrket, svarer han kontant; - Jeg bruker utdannelsen stort sett hver dag. Når jeg planlegger undervisningsøkter tenker jeg ofte tilbake på øvelsesbanken jeg opparbeidet meg i de ulike aktivitetene og idrettene vi gjennomførte. På den måten kan jeg variere undervisningen. Foreleserne var dyktige til å formidle relevante problemstillinger som studentene møter på når de skal praktisere læreryrket. Utdannelsen gav meg samtidig en introduksjon til ulike temaer som jeg senere har blitt utfordret på som lærer, blant annet læreplanarbeid, tolkning av kompetansemål og vurderingsformer.

Valg av utdanningssted
Øyvind valgte utdanningssted basert på kombinasjonen idrettsutdannelse og storby. - NIH har et godt rykte utad når det gjelder idrettsutdanning. Her finner man forelesere med god kompetanse på sine fagområder. I tillegg har høgskolen flotte fasiliteter, og den ligger rett ved Nordmarka med fantastiske turstier og skiløyper. Ettersom karaktersnittet for opptak var høyt, fikk jeg mulighet til å studere med dem som var genuint motivert for å gjøre en god innsats. Det gjorde studiehverdagen interessant og morsom. Motivasjon var forøvrig tema for min masteroppgave.

Råd til studenter
På spørsmål om hvilket råd han vil gi nye studenter, svarer han; - Velg en utdannelse hvor du trives og møter spennende utfordringer. Det gjør både utdannelsen og jobben artigere. Selv om du er usikker på om du har valgt riktig studieretning, så anbefaler jeg at du gir deg tid før du ombestemmer deg. Det finnes flere muligheter til å bygge på utdannelsen din, dersom du ønsker andre arbeidsoppgaver og utfordringer.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.