Med naturen som arbeidssted

Per Jørgen Høye lever og ånder for friluftsliv. Læring, undervisning og naturglede står sentralt i enhver friluftslivsaktivitet han foretar seg.

Per Jørgen Høye er utdannet innen friluftsliv og jobber i dag som lærer i videregående skole, folkehøgskolelærer, friluftslivansvarlig for festival og som freelancer.

- Å bli friluftslivslærer har vært en drøm siden jeg gikk på folkehøgskole. Friluftsliv har vært en av mine store interesser gjennom hele livet. Norges idrettshøgskole har en tradisjonell tilnærming til natur og friluftsliv. Jeg ønsket å ta del i denne tilnærmingen. Studiet ved NIH fokuserer mye på naturkunnskap i ulike miljø, fremfor et rent aktivitetsfokus. Det var avgjørende for valget mitt. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært relevant i ettertid, forteller han med et smil om munnen.

Behov for kunnskap om naturen
Per Jørgen mener samfunnet har behov for enda flere mennesker som vet å verdsette naturen og som kan veilede og tilrettelegge for gode naturopplevelser i alle aldersgrupper.

- Mennesker må i større grad respektere naturen. Vi må ta bedre vare på den. Til det trengs veiledning og tilrettelegging fra mennesker med kunnskap om naturen. Jeg håper vi nå er over den verste selvrealiserings- og aktivitetsbølgen, og at vi i fremtiden kan møte naturen slik den er.


Meningsfylt og givende arbeid

Per Jørgen har en variert arbeidshverdag med store muligheter for både personlig og faglig utvikling. Som folkehøgskolelærer ved Hardanger Folkehøgskole er han ute store deler av året. I 2017 hadde han 40 utedøgn i en periode på 9 måneder. Det er i snitt 4,5 utedøgn i måneden.

- Det å følge en gruppe elever så tett gir utfordringer både for elevene, men også for meg som lærer. Jeg får utfordret både sinn og skinn og utvikler meg gjennom erfaringer jeg gjør underveis, men også i forhold til kunsten å undervise. Det gjelder både gruppedynamikk, men også det å ta situasjonene når de oppstår. Samtidig blir jeg mer bevisst mine egne valg og verdier.

Per Jørgen trekker frem opplevelsen av elevenes mestring som det beste med jobben som folkehøgskolelærer.

- Som lærer får jeg mulighet til å bruke naturen sammen med elevene og samtidig få fram læring med naturen som læringsarena. Det er mye læring i det å være ute og å kunne skru på sansene. Naturen er med på å differensiere undervisningen til hver enkelt elev, dersom jeg som lærer tilrettelegger for det. Møtet med selve mennesket i naturen er nok det jeg liker aller best ved jobben min, altså det å se mestring hos elevene. Det er enormt givende å ha med seg grupper, klasser, personer og enkeltmennesker i naturen. Jeg tror det er givende for begge parter, forteller han entusiastisk.


Variasjon i arbeid og arbeidsoppgaver

I tillegg til sin jobb som friluftslivslærer, jobber han også som vikarlærer på en videregående skole. Der jobber han mye med tilrettelagt opplæring. I den sammenheng bruker han naturen og friluftslivet hver dag. I tillegg er han engasjert i en rekke andre prosjekter.

- Utover mine jobber som lærer har jeg et engasjement som foreleser ved Norges idrettshøgskole, samtidig som jeg er friluftsansvarlig for festivalen Heme Dine. Jeg har også mine egne friluftslivsprosjekter, blant annet Villmarksvekkua for barn og unge. Jeg bruker med andre ord utdannelsen min hver eneste dag.

Ansvar og selvstendighet
Friluftsliv handler ikke bare om grensesprengning, skal vi tro Per Jørgen. Det handler vel så mye om tilstedeværelse i naturen.

- Studiet på Norges idrettshøgskole handlet mye om å være tilstede og reflektere rundt vår plass i naturen. Foreleserne gav oss mye ansvar og tillit, hvilket medførte stor grad av trygghet i de situasjonene vi ble kastet ut i. Jeg husker spesielt en opplevelse på Finse. Det var sterk kuling med kun 30 meters sikt. Vi lå i en kantgrop noen kilometer fra hytta og snøen stod tett.

I sterk kuling med kort sikt


Foreleserne gav oss ansvaret om å selv komme oss tilbake til hytten. De var trygge på at vi skulle klare det. Til tross for at det var en krevende situasjon å være i, vokste vi svært mye på opplevelsen. Fra nå av følte vi at vi kunne mestre alt, avslutter han stolt.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.