Med lidenskap som karrierekompass

Vetle har vært opptatt av idrett og turn gjennom hele oppveksten. At han skulle ende opp med en stilling i Oslo Turnforening hadde han knapt turt å drømme om.

Vetle Svarstad har en bachelor i trening, helse og prestasjon og en master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn. Han stortrives i jobben som administrasjonskonsulent i Oslo Turnforening, hvor han kan kombinere sin lidenskap for turn med givende arbeidsoppgaver for idrettslaget. Foto: irenelundephotography

Etter seks måneder i Oslo Turnforening, har Vetle allerede opparbeidet seg god kunnskap om både idrettslaget og Avdeling for økonomi og administrasjon, hvor han er ansatt som administrasjonskonsulent.

Allsidige arbeidsoppgaver
Arbeidsdagen hans er allsidig og spennende, med oppgaver innenfor blant annet events og arbeid med websiden.

- Oslo Turnforening, Norges eldste idrettslag, er blant de største idrettslagene i Norge. Jeg har ansvar for medlems- og kundeoppfølging, lønn og timelister, utleievirksomhet, resepsjon og websiden. Samtidig bistår jeg når vi arrangerer konkurranser, og andre interne arrangementer, cirka sju i rekken. Vi har målsetning om å arrangere et norgesmesterskap hvert år, og det var veldig gøy å være med å arrangere dette i 2018. Selv om jeg jobber administrativt og kan gjøre mye av jobben mellom åtte og fire, er arbeidstiden forskjellig fra dag til dag. Det skyldes blant annet at all brukeraktivitet skjer på kveldstid, og det er da man møter medlemmer, trenere og foreldre. Det er viktig å være synlig for medlemmene, både for å bygge relasjoner og bli kjent med gymnaster og foreldre. Vi ønsker at det skal være lav terskel for dem å ta kontakt med oss, forteller han.

Arbeidsdagen varierer avhengig av sesong, og antall arrangement.

- I september var vi gjennom en oppstartsfase for alle breddegymnaster (ca. 2000). Da var det lange arbeidsdager i tillegg til helgejobbing. Det blir også en del ekstraarbeid ved store konkurranser, samlinger og oppvisninger. Jeg trives godt med denne arbeidsformen, forteller han entusiastisk.

Vetle mener selv han har fått drømmejobben. I tillegg til mye ansvar og allsidig arbeidsdag, er det sosiale miljøet upåklagelig.

- Vi har et utrolig godt miljø med mange hyggelige kollegaer. Ettersom administrasjonsavdelingen er stor med totalt åtte ansatte, i tillegg til 17 fulltidstrenere, har jeg hele tiden mange dyktige kollegaer å diskutere med og lære av. Avdelingen er i tillegg organisert slik at vi jobber i team på to og to. På den måten har jeg til enhver tid en diskusjons- og sparringspartner, noe som fungerer svært godt.

Oslo Turnforening er blant de største idrettslagene i Norge. I tillegg er det Norges eldste idrettslag. Staben teller 25 fulltidsansatte, hvorav åtte jobber i administrasjonen, mens de resterende tilhører trenerapparatet. Foto: irenelundephotography.


Masteroppgave innen kultur og samfunn

Vetle stortrives med å jobbe i idrettslag. Det kan delvis skyldes at han vokste opp i en turnhall da han var yngre, men også at tema for masteroppgaven var frivillig arbeid i idrettslag. Der sammenlignet han det frivillige arbeidet i norske idrettslag med fire andre europeiske land. 

- I barndommen drev jeg med mange ulike idretter, før jeg endte opp med troppsgymnastikk, som er en idrett der man konkurrerer i trampett, tumbling og frittstående. Jeg var aktiv troppsgymnast på nasjonalt nivå til jeg var 18 år. Parallelt jobbet jeg som trener i Sandnes Turnforening. Da jeg flyttet til Oslo, startet jeg etter hvert i Høybråten og Stovner IL som hovedtrener for troppsgymnastikk.

Masteroppgaven skrev han med tanke på at han ønsket seg en administrativ jobb innenfor idrett, og det er ingen tvil om at det er turn han brenner mest for.

- Masteroppgaven omhandlet hvilke utfordringer idrettslag møter i sitt daglige virke. Jeg sammenlignet også norske idrettslag med andre europeiske land for å se likheter og forskjeller mellom landene. Jeg var heldig å få jobbe med data fra SIVSCE-studien (Social Inclusion and Volunteerism in Sport Clubs in Europe), i tillegg til at jeg intervjuet tre turnforeninger.

NIH – inngangsporten til arbeidslivet
I stillingen som administrasjonskonsulent stilles det krav til kunnskap og innsikt i hvordan den norske idretten er organisert. Dette var kunnskap Vetle ikke hadde da han startet på Norges idrettshøgskole.

- Den faglige kompetansen fra studiene har gjort meg godt rustet til ulike verv innen idretten, og var helt nødvendig for å komme på intervju til den stillingen jeg har i turnforeningen, forteller han ivrig. - Jeg kan med sikkerhet si at NIH har vært inngangsporten til arbeidslivet! Økonomi og politikk er nok de fagene som har vært mest relevante i min jobb. I tillegg har ledelsesfaget vær anvendelig ettersom jeg også fungerer som mellomleder, fortsetter han.

Vetle mener arbeidsgivere blir mer og mer oppmerksomme på idrettsutdannelsen og den kompetansen kandidater innen idrettsvitenskap har.

- Når man starter på en idrettsutdannelse, er det ikke alltid like enkelt å vite om alle mulighetene som finnes på arbeidsmarkedet. For min del har det åpnet seg mange muligheter underveis i studiet. Jeg ser også at kompetansen min blir stadig mer  etterspurt.  Av mine kollegaer i administrasjonsavdelingen, har tre av dem fullført en mastergrad med fordypning innen kultur og samfunn fra NIH. Jeg tror at når arbeidsgivere er førnøyde med kandidater fra et studiested, oppleves det som trygt å rekruttere flere med tilsvarende kompetanse, sier han.

- Et tips før man skal ut i arbeidslivet, er å søke jobber på et tidlig stadium. Selv startet jeg å søke jobber rundt juletider før endt mastergrad påfølgende vår. Det resulterte i at jeg fikk denne jobben før jeg var ferdig med masteroppgaven. Min veileder hjalp meg til å ta gode valg og prioriteringer underveis i oppgaveskrivingen, noe som var nyttig både faglig og karrieremessig, fortsetter han.

Vetle har opparbeidet seg et bredt kontaktnett innen idretten i løpet av årene som NIH-student.

- I løpet av tiden på NIH har jeg knyttet relasjoner og nære bånd til studenter som i dag har ulike stillinger i idretts-Norge, og som kommer til å jobbe innen idretten i fremtiden. Kontaktnettet er viktig for meg både profesjonelt og sosialt.

Genuin idrettsinteresse
Det er ingenting å si på idrettsgleden og idrettsinteressen til Vetle. I barne- og ungdomsårene var han innom flere idretter.

- Det var helt naturlig for meg å ta en utdanning som omhandlet idrett og fysisk aktivitet. Jeg har alltid hatt en genuin interesse for idrett som fagfelt. Jeg var derimot usikker på hvilken fagretning jeg skulle velge da jeg søkte meg til NIH. Det endte opp med at jeg valgte studieretningen fysisk aktivitet og helse innenfor bachelor i trening, helse og prestasjon. Deretter søkte jeg master i idrettsvitenskap, med fordypning innen kultur og samfunn. For å få til det måtte, jeg ta et ekstra år slik at jeg kunne supplere med de nødvendige fagene for å kunne starte mastergraden. Årsaken til at jeg byttet fagretning var ønske om å jobbe administrativt innen idretten. Temaer som antidopingarbeid, idrett på lokalt nivå (jobbe i idrettslag) og Norge idrettsforbund (NIF) som organisasjon var av særlig av interesse.

Råd til studenter som skal velge utdanning
Vetle påpeker viktigheten av å studere noe man trives med og har interesse for.

- Det er mange spennende og viktige jobber innenfor idrettsfeltet, både sportslig og administrativ. Det viktigste er at du er engasjert og brenner for fagfeltet. En utdannelse innen idrett gir deg mulighet til å påvirke flere aspekter ved idretten, enten det er i idrettslag, krets, kommune, særforbund, eller det å jobbe som trener. Han fortsetter;

- Årene på NIH har gitt meg en solid faglig ballast. Samtidig skal man ikke glemme den sosiale biten. Det er lett å knytte vennskap når man studerer med andre som har samme interesser som en selv. Selv synes jeg det er fantastisk å jobbe med den idretten jeg brenner mest for, og som har vært en stor del av livet mitt. Først som aktiv gymnast, deretter som trener og nå som en del av administrasjonen i Norges største turnforening og idrettslag, , avslutter han stolt.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.