Leder Frisklivssentralen i Ski kommune

Kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studie, spesielt innenfor forebyggende arbeid, er veldig viktig i den jobben jeg har i dag.

Lene Østby Furu har tatt en bachelor i trening, helse og prestasjon NIH. I dag jobber hun som leder for Frisklivssentralen i Ski kommune.

Jeg valgte å studere ved NIH fordi jeg er veldig interessert i trening, fysisk aktivitetog kosthold .

Kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studie, spesielt innenfor forebyggende arbeid, er veldig viktig i den jobben jeg har i dag. Generelt er det mye fokus på behandling og sykdom, men vi kan fokusere på hvordan vi skal forebygge at sykdom oppstår. I tillegg har jeg fått god kunnskap om fysisk aktivitet og kosthold, og hvor viktig dette er i det forebyggende arbeidet.

Arbeidshverdagen min går ut på å ha individuelle samtaler med deltakerne som kommer til frisklivssentralen. Der veileder vi innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakkslutt. Jeg journalfører, har treningsgrupper, holder kurs innenfor kosthold og tobakkslutt. Samtidig har jeg ansvaret for gjennomføring av tiltakene vi har ved sentralen, og å videreutvikle tilbudet vårt. Arbeidshverdagen er veldig variert.

Det jeg liker best ved jobben min er forebyggende helsearbeid. Jeg liker veldig godt å jobbe med utvikling, og at jobben er så variert. I tillegg liker jeg å jobbe med mennesker som er i en endringsprosess.

Mitt råd til studenter som søker utdanning er å presisere hva utdanningen deres inneholder. Utdannelse innenfor fysisk aktivitet og helse er skreddersydd for å jobbe innenfor friskliv! Stå på!

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.