Kunnskapen og bekjentskapene jeg fikk på NIH var avgjørende for at jeg fikk jobb

Mari Offenberg skrev masteroppgave om den fysiske formen til lungekreftpasienter fem år etter behandling. Relevant erfaring tror hun er grunnen til at hun fikk jobbtilbud før fullført masterstudie.

Mari Offenberg har tatt en master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin. Hun jobber til daglig som testfysiolog ved Moloklinikken, hvor hun foretar ulike fysiologiske tester på pasientene, samtidig som hun gjennomfører treningsøkter, har pasientsamtaler og utfører administrative oppgaver.

Mari jobber i dag som testfysiolog på Moloklinikken. Mange av arbeidsoppgavene er direkte relatert til arbeidet hennes med masteroppgaven.

Bredt kunnskapsspekter gav jobb

- Jeg var heldig som fikk jobbtilbud som omhandlet noe av det jeg hadde utført i min masteroppgave, på masterstudiet innen idrettsmedisin. Oppgaven min tok utgangspunkt i en oppfølgingsstudie av lungekreftpasienter (FALC2) der jeg undersøkte flere faktorer for å se om de hadde noe å si for overlevelsen til lungekreftpasienter. Jeg så blant annet på om fysisk aktivitetsnivå i årene etter behandlingen hadde noe å si for overlevelse. Samtidig undersøkte jeg om det å bli tilfeldig valgt ut i en treningsgruppe hadde en betydning. Mange av testene utførte jeg selv, blant annet VO2-maks test, lungefunksjonstester og styrketester. Kunnskap jeg tilegnet meg under studietiden på Norges idrettshøgskole (NIH) bruker jeg daglig i jobben som testfysiolog. Det gjelder både tolkning av ulike tester og oppfølging av livsstilsendring og trening hos pasienter. Mange av test- og målemetodene er lik de vi brukte på studiet, forteller hun henrykt.

Jobben som testfysiolog

Moloklinikken holder til på Fornebu og er en spesialisert klinikk på hjerte- og lungeproblematikk.

- På Moloklinikken har vi pasienter i alle aldre, til og med små barn ettersom vi har barnelege. Arbeidsdagen er variert. Jeg har nærmere 12 pasienter i løpet av en dag. Disse utfører jeg ulike tester på, for eksempel sykkel-, tredemølle,- eller lungefunksjonstester. Det hender også at jeg kobler på døgnmåler på pasienter for å registrere for eksempel hjerterytme. Noen dager har jeg også treningsøkter og pasientsamtaler der det er iverksatt livsstilsendring. Arbeidet som testfysiolog medfører også en del administrative oppgaver som blant annet journalføring og kommunikasjon med for eksempel sykehus ang pasienter.

Mari foretar ulike tester av pasientene, blant annet for sykkel-, tredemølle,- eller lungefunksjonstester

 

Noe av det Mari liker best med jobben er pasientkontakten og det å kunne hjelpe mennesker til et bedre liv og friskere og bedre hverdag. 

- Jeg liker å hjelpe mennesker med deres helseproblemer og på den måten medvirke til at hverdagen blir litt enklere og bedre. Det å se mestringsgleden i øynene til pasienter som i lang tid har gruet seg til en sykkeltest, eller det å få tilbakemelding om at behandlingen vi har utført har gitt dem en bedre hverdag, er utrolig berikende! Samtidig lar jeg meg fortsatt bli fascinert av å se den tette koplingen mellom teori og praksis. Altså at teori gang på gang fungerer i praksis uavhengig av pasientenes utgangspunkt.

Kollega med tidligere NIH studenter

Mari har vært ansatt ved Moloklinikken i to år. I løpet av den tiden har hun både lært medarbeidere godt å kjenne og hun får utviklet seg faglig.

- Arbeidsmiljøet gjør at jeg trives veldig godt på jobb. Jeg har flotte og dyktige kollegaer, og vi har det hyggelig sammen, både på jobb og på fritiden. Flere av mine kollegaer har studert ved NIH, og det er også flere av dem som har tatt samme mastergrad som meg, men fordypet seg i andre temaer. Moloklinikken er også flinke til å sende sine ansatte på kurs og konferanser i inn- og utland. Det er utrolig givende. På den måten holder vi oss faglig oppdatert og vi stifter bekjentskap med andre innenfor samme bransje. Jeg har blant annet vært på kongress i Madrid og på kurs i både Bergen og Oslo.

Ønske om å kombinere interesse med fremtidig jobb

Interessen for idrett, trening og fysisk aktivitet startet tidlig i barndommen. På barne- og ungdomsskolen var hun aktiv i både ballett og fotball. Men, noen konkret studieplan hadde hun ikke, bortsette fra at fysisk aktivitet og trening var noe hun ville både studere og jobbe med.

- Jeg er vokst opp i en aktiv familie og har drevet med ulike typer idretter hele livet. Etter videregående dro jeg til Mexico der jeg tok faget «idrett 1» gjennom høgskolen i Sogn og Fjordane. Det var et spennende fag og jeg søkte meg derfor inn på «idrett 2» da jeg kom tilbake til Norge. løpet av det året merket jeg at det ikke bare var idretten og det praktiske som interesserte meg, men også det teoretiske. Jeg søkte meg derfor over til NIH ettersom høgskolen hadde de fagene jeg interesserte meg mest for. Her ble jeg værende i fire år. Jeg er veldig fornøyd med studiet jeg tok, og ikke minst det sosiale på høgskolen. Det er noe jeg ofte tenker på og savner.

Mari ble fort fanget i «NIH-boblen». - Da jeg startet på NIH hadde jeg ingen konkrete planer om hva jeg ville bruke utdannelsen til. Jeg syntes fagene virket spennende, og det var temaer jeg var interessert i. Men, det var helt klart det sosiale miljøet som gjorde studiehverdagen så bra og som gjorde at jeg ble fanget inn i «bobla». Fagene vi hadde på bachelorstudiet rommet mange ulike temaer. Jeg fant etter hvert ut hvilke temaer jeg syntes var mest givende å jobbe med og valgte derfor å fordype meg i de på masterstudiet.

Venner for livet

Flere av medstudentene på bachelor- og masterprogrammet er hennes nærmeste venner i dag. Det tror hun skyldes felles interesser og et engasjerende studiemiljø, spesielt innenfor studentforeningene.

- På NIH er det mange sosiale arrangement og et stort samhold og fellesskap. Det er alltid noen kjente på treningssentret og det er lett å få med folk på joggetur eller gåtur i skogsområdene like ved NIH. Selv fire år etter at jeg ble uteksaminert møter jeg tidligere studievenner ukentlig til middag, treningsøkter eller andre sammenkomster. Hun som var min ivrigste treningsvenninne under studietiden trener jeg fortsatt jevnlig med den dag i dag. Vi har de samme rutinene som da vi vanket i styrkerommet på høgskolen. Det er litt morsomt å tenke på.

Engasjer deg som student!

Under studietiden engasjerte Mari seg i studentforeningenes aktiviteter og arrangementer. Det har hun ikke angret på.

- Om du er så heldig å ha kommet inn på NIH anbefaler jeg deg å engasjere deg, både i studiemiljøet og i de ulike studentforeningene, men også i forhold til fagene og foreleserne. På NIH er vi så heldige at foreleserne er lett tilgjengelige og de er veldig behjelpelige. Å suge til seg deres kunnskap er noe jeg anbefaler sterkt.

Jeg vil også anbefale å skrive bachelor- og masteroppgave om noe som interesserer deg og som du kunne tenke deg å jobbe med i fremtiden. På den måten skaper du også gode bekjentskap og et verdifullt nettverk, avslutter hun.  

Interessert i studier ved NIH?
Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.