Idrett og bærekraft – et unikt studietilbud

Det heldigitale studieemnet idrett og bærekraft oppretter egne klasser rundt i landet der ansatte og tillitsvalgte i idretten kan treffes for å diskutere viktig tematikk – og gjennomføre utdanningen.

Fotballkamp i solnedgang
Fotballkamp i solnedgang. Foto: NIH

Emnet Idrett og bærekraft er lagt opp heldigitalt og det tilbys for fulltidsstudenter ved NIH og alle ande som tar høgskole- og universitetsutdanning. Emnet passer inn i de  fleste bachelorutdanninger. I god bærekraftig ånd har NIH også delt studieemnet slik at det gjennomføres for fulltidsstudenter i regi av høgskolene i Innlandet (Lillehammer) og Molde.

Den største studentgruppen er likevel ansatte og tillitsvalgte i idretten, samt toppidrettsutøvere som ikke kan følge normal studieprogresjon. Overfor idretten treffer tilbudet innenfor livslang læring. Det er et stort behov for kompetanse i idrettsbevegelsen. Derfor tilbyr NIH også Idrettens lederskap for denne gruppen.

Studenter kommer fra hele landet, og for så vidt alle verdenshjørner. Den er hundre prosent fleksibel og modulbasert der studentene gjennomfører et arbeidskrav til hver av de seks modulene for å ta eksamen. Den er satt opp til faste tider to ganger i året, men kan gjennomføres over tre uker for å ivareta fleksibiliteten hos topputøvere og folk som er i jobb.

Nytt og spennende

For vårsemestret 2022 tar vi den digitale utdanningen enda et steg videre. Den kan gjennomføres individuelt (og de fleste vil gjøre det), men gjennom midler NIH får fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) og støtte Idrettsforbundets mottar fra Sparebankstiftelsen DNB, tilbyr vi nå hybride løsninger der ansatte og tillitsvalgte i utvalgte fylker får tilbud om to fysiske møter i løpet av semestret. Det samme tilbys ansatte på Ullevaal stadion.

Det er i første omgang inngått samarbeid med idrettskretsene i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet og Viken. I markedsføringen av tilbudet omtaler Viken idrettskrets dette som et unikt samarbeid – og vi støtter det. Et tilsvarende studietilbud har neppe vært lansert tidligere.

—Dette er spennende. Vi har fått god respons, men er spent på hvor mange som søker innen fristen 1. desember. De fysiske møtene er et supplement til det heldigitale og selvsagt helt frivillig, sier fagansvarlig Dag Vidar Hanstad.

Det er han som legger ut på turné i januar og april for å gjennomføre de fysiske møtene i Tromsø, Bodø, Trondheim, Lillehammer og Drammen. Som en del av utdanningen kan deltakerne igangsette bærekraftsprosesser i egne organisasjonsledd, eller bruke kunnskapen til å legge til rette for et slikt arbeid i idrettslag, krets eller særforbund. Den første fasen i en bærekraftsprosess handler om å skaffe seg kunnskap og kompetanse. Uten den går det sjelden bra.

—Vi ser allerede denne høsten at ledelsen i enkelt organisasjonsledd tar studieemnet parallelt som de starter en prosess innen bærekraft. Får vi til noe tilsvarende med mange lag, kretser og forbund, er det en ekstra bonus. Da fungerer konseptet også for praksisfeltet, sier Hanstad.

Kontakt

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229