Fysiolog Rikshospitalet

Det jeg liker best med jobben er det tverrfaglige samarbeidet sammen med leger og sykepleiere, der en sammen kan teste og evaluere ulike diagnoser ved hjelp av arbeidsbelastningstester.

Jonas Croff har en bachelor i trening, helse og prestasjon, studieretning fysisk aktivitet og helse. Han har også en European Master in Health and Physical Activity. Til daglig jobber han som fysiolog ved lungelaboratoriet ved Rikshospitalet

Interessen for trening og idrett gjorde Norges idrettshøgskole til et naturlig studiested for meg. Det første året på studieretningen var veldig givende med mye praksis og moro samt interessante fag med dyktige lærere. Det var derfor ikke vanskelig å bestemme seg for å studere videre.

Betydningen av NIH utdannelsen i min jobb
I dag sitter jeg igjen med verdifull kunnskap som er viktig i jobben min. Masteroppgaven, som omhandler lungefunksjon hos astmatiske utholdenhetsutøvere, var en viktig døråpner til dagens jobb som inneholder mye testing av lungefunksjon og arbeidskapasitet hos lungesyke pasienter.

Min arbeidsdag
I min arbeidshverdag utfører jeg mange tester blant annet lungefunksjonsprøver (spirometri) og arbeidsbelastningstester på tredemølle og sykkel (Ergospirometri, V02max) på lungesyke pasienter.  Dette gjøres i forkant av legekonsultasjoner, operasjoner og behandling. Mange pasienter følges opp i etterkant, spesielt de som blir lungetransplantert.

Det jeg liker best med jobben er det tverrfaglige samarbeidet sammen med leger og sykepleiere, der en sammen kan  teste og evaluere ulike diagnoser ved hjelp av arbeidsbelastningstester. Dette gjør arbeidsdagen spennende. Her får jeg også brukt min kompetanse fra NIH.

Råd til nye studenter
Det viktigtse rådet jeg kan gi til studenter som søker utdanning er å velge den retningen du synes er interessant og fordyp deg i et tema som du kan tenke deg å jobbe med. Det å jobbe tverrfaglig med leger og sykepleiere på et stort sykehus er veldig spennende. Jeg opplever også at kunnskapen fra NIH er ettertraktet og at det er behov for den i samfunnet.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.