Fra Sport Management-studier til jobb

En utdannelse innen Sport Management gir mange ulike og spennende jobber innenfor idretten. Vi har spurt seks av våre tidligere studenter hvor og hva de jobber med

Samlebilde av fem personer

Eirik Bolme - Organisasjonssjef, Norges Danseforbund

Eirik jobber hos Norges Danseforbund og har det overordnede ansvaret for forbundets organisering. Han har bakgrunn som swingdanser på toppnivå og er i dag internasjonal trener og dommer.

Fra vikariat til toppidrettsansvarlig til organisasjonssjef

- Jeg ble ansatt i et vikariat som toppidrettskonsulent ved Norges Danseforbund sommeren før jeg avsluttet min utdanning på NIH. Dette var et fødselsvikariat. Da det var ferdig ble det opprettet en ny stilling for meg, da som utdanningskonsulent. Etter tre års vikariat fikk jeg tilbud om fast stilling som toppidrettsansvarlig. Etter fem år med toppidrett som fag, fikk jeg i august 2019 ny stilling som organisasjonssjef i samme forbund. Den jobben har jeg nå.

Praksis endte med jobb

- I løpet av studietiden var jeg ute i to praksisperioder. Først i Kulturdepartementet hvor jeg jobbet sammen med blant annet daværende ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen, Marit Wiig. Deretter var jeg tre uker i Norges Danseforbund. Dette er nok mye av grunnen til at jeg sikret meg jobb samme sted året etter.

- Som toppidrettsutøver kjente jeg kun til forbundet fra en utøvers perspektiv, men jeg var nysgjerrig på hvordan forbundet fungerte rent praktisk og gjerne opp mot NIF, Olympiatoppen og Antidoping Norge.

Tilgang på et bredt nettverk av idrettsfolk

- Når folk spør meg hva studieprogrammet Sport Management går ut på, beskriver jeg det som en «fordypning i idrett fra et kontorperspektiv». I tillegg til generell idrettsforvaltning, juss og organisatoriske oppbygningen av norsk idrett, har jeg dratt godt nytte av nettverket fra NIH. Både gjennom medstudenter, forelesere og andre ansatte.

Faglig påfyll

For å skaffe seg oppdatert kunnskap om idretten har Eirik gjort et lite comeback på NIH ved å ta det digitale emnet Idrettens organisasjoner og organisering 

 

Camilla Johansen - Markedssjef, Grorud fotball

Etter endt utdanning fikk Kamilla jobb som prosjektleder for Vålerenga Fotball Elite. Nå jobber hun som markedssjef i Grorud Fotball.
 
Praksis gav jobb
- Under studiene hadde jeg to praksisperioder på tre uker hver, en periode i Østfold fylkeskommune og en periode i Vålerenga Fotball Elite. I tillegg valgte jeg utvidet praksis på 5. semester hvor jeg fikk muligheten til å være i Vålerenga i 4 måneder. Jeg var så heldig å få jobb her etter endte studier.

Da det ble lyst ut en stilling i Grorud Fotball bestemte Kamilla seg for å søke jobben.
- Erfaringen fra markedsavdelingen i Vålerenga og gode referanser førte til at jeg ble tilbudt jobben som markedssjef i Grorud Fotball.  Jeg jobber med innsalg av nye samarbeidspartner til klubben. I tillegg har jeg ansvar for oppfølgning av nye og eksisterende samarbeidsavtaler samt reforhandlinger av gamle avtaler. Samtidig gjennomfører jeg ulike arrangementer og sponsoraktiviteter, og jobber med konsepter tilknyttet alle våre samarbeidspartnere.

Nytte av utdanningen
- Det er flere av fagene på Sport Management-studiet jeg har hatt nytte av, blant annet prosjektledelse og idrettsjus. Jeg jobber med store sponsoravtaler og da er det viktig at det juridiske er på plass. Muligheten til å ha utvidet praksis har vel vært hovedgrunnen til at jeg er der jeg er i dag. Uten denne muligheten hadde jeg nok ikke fått jobb der rett etter bachelorstudiet.
 
Venner for livet
NIH har også gitt meg et stort nettverk både gjennom dyktige forelesere, andre medstudenter og eksterne foredragsholdere. I tillegg til et bra nettverk har jeg fått venner for livet!
 

 

Sandra L. Børgund - administrativ leder, breddefotballen i Kolbotn fotball kvinner

Sandra gikk rett fra studier til jobb som administrativ leder for kvinnefotballen i Kolbotn.
 
Jobb gjennom kontakter
Kolbotn idrettslag har vært min nærmiljøklubb i alle år. At jeg fikk jobb her er en god blanding av tilfeldigheter og kontakter. Jeg sendte en åpen søknad til en bekjent av min bror. Han hjalp meg å komme i kontakt med relevante mennesker innenfor idrettsfeltet. Plutselig endte søknaden min opp i Kolbotn Idrettslag. 
 
Arbeidsoppgaver
Jobben innebærer hovedsakelig administrasjonsarbeid for bredden, herunder seriepåmelding, medlemsoppfølging, organisering av cuper, sommerskoler og dugnader, utstyrsansvar, budsjettansvar, regnskapsoppfølgning og kommunikasjon, samtidig som jeg bistår for toppfotballen.
 
Verdi av utdanningen
- Det viktigste jeg har tatt med meg fra studietiden, er forståelsen for idrettens oppbygning, funksjon og samfunnsnytte, men også forståelsen av regnskap og økonomi. Det er uansett et klart skille mellom teori og praksis. Noen fag er mer relevante enn andre, men det avhenger av hvilken jobb du har. Uansett så har alle fagene alltid temaer man kan få bruk for i arbeidslivet. 

 

Fredrik Samuelsen - kommersiell leder, Norsk friidrett

Fredrik har overordnet ansvar for kommersiell avdelings områder hos Norsk Friidrett (marked, sponsorer, salg, bærekraft/samfunnsansvar og kommunikasjon). Han skrev bacheloroppgave om sponsoraktivering som strategisk virkemiddel.
 
Frivillig praksis gav jobb
Mye av årsaken til at han ble lagt merke til i ansettelsesprosessen i Norsk Friidrett (NFIF) var bakgrunnen som frivillig i kommersiell avdeling i Skiforeningen rundt World Cup. Den frivillige praksisen tok han rett etter avsluttet utdanning hvor han fikk mulighet til å teste teori fra studie i praksis.
Da han startet hos Norsk Friidrett (NFIF) ble han ansatt som prosjektleder i et sponsordrevet prosjekt (Generalsponsor DNB). 
- På den tiden hadde ikke NFIF andre markedsressurser enn generalsekretær og prosjektledere for breddeprosjekter. Da sponsorporteføljen ble mer enn halvert og de store sponsorene flyktet, måtte vi posisjonere oss for fremtiden. Jeg fikk da stillingen som markeds- og mosjonsansvarlig. Etterhvert ble stillingen mer spesialisert og jeg fikk et større markedsansvar. Som kommersiell leder har jeg ansvar for marked, kommunikasjon, sosiale medier og bærekraft.

Nettverket betyr mye
Nettverk fra NIH, og ikke minst det nettverket jeg fikk gjennom arbeidet med masteroppgaven har vært veldig verdifullt. De første årene etter utdanning var erfaring og nettverk fra masterstudiet helt avgjørende, og det hjalp meg å åpne mange dører. 

 

Silje G. Lürssen - prosjektleder, Norges fotballforbund

Silje Gullteig Lürssen jobber som prosjektleder for Eat Move Sleep-kampanjen hos Norges Fotballforbund (NFF).
 

Fikk jobb før studieslutt

– I forbindelse med masteroppgaven om talentutvikling i norsk toppfotball gikk jeg rundt og intervjuet personer i eliteserieklubber, deriblant Stabæk. I etterkant av intervjuet med daværende sportslig leder, Inge André Olsen, ble jeg forespurt om å komme på intervju til en ledig stilling i klubben. Og vipps så hadde jeg fått jobb som administrativ leder for Akademiet - et halvt år før jeg var ferdig med studiene. 
 
Deretter gikk jobben videre til markedsavdelingen i Norges Fotballforbund, og jobben som prosjektleder for Eat Move Sleep-kampanjen.
 
De fagene jeg har hatt mest nytte av i mine jobber er temaer knyttet til organisasjon, ledelse, arrangement og andre prosesser i idretten. Dette la grunnlaget for masteroppgaven min, og i arbeidet med den fikk jeg god innsikt i norsk toppfotball på organisasjonsnivå. Jeg fikk også et større nettverk i fotballen, i tillegg til jobb!

 

Mangus Nedregott - idrettskonsulent, Norges studentidrettsforbund

Magnus skrev bacheloroppgave om organisasjonskultur i
Norges Curlingforbund. Selv har han bronse i mikspar sammen med Kristin Skaslien fra OL 2018 i Pyeongchang.


Praksis

Underveis i studiene hadde jeg praksis hos både Norges Badmintonforbund og Norges Bokseforbund. I Bokseforbundet fikk jeg blant annet i oppgave om å finne argumenter til bruk overfor myndighetene i forbindelse med å åpne opp for proffboksing i Norge. Det var artig.

Kontakter førte til jobb

Jobben i Studentidrettsforbundet fikk jeg gjennom mine kontakter med Yngvild Schei, som var delegasjonsleder i Universiaden der jeg deltok flere ganger. Universiaden er en internasjonal multi-sportsbegivenhet  for universitetsstudenter. Der diskuterte vi mye idrett, og ble godt kjent. Hun tipset meg om stillingen.
 

Nytteverdi fra utdanningen

Jeg engasjerer meg sterkt i saker som handler om kultur, kjønn og legitimitet i idretten. Sport management har i stor grad bidratt til at jeg føler meg tryggere i situasjoner der jeg ønsker å formidle en mening om disse temaene.