Fra fjelltur i Himalaya til idrettsstudier

Da Linn Engdahl returnerte fra en fjelltur i Himalaya hadde hun ingen anelse om at det tilfeldige studievalget skulle føre henne til to spennende jobber innenfor idrettspsykologi.

- Det skulle vise seg at det å følge magefølelsen var veldig lurt. Etter tre år på Norges idrettshøgskole (NIH) var jeg imidlertid veldig i tvil om veien videre. Jeg søkte meg derfor inn på journalisthøyskolen, men etter tre måneder angret jeg og kom tilbake til NIH, forteller hun.

Linn Engdahl har en mastergrad i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi. Hun er lidenskapelig opptatt av idrettspsykologi som fagfelt og stortrives i jobbene som både lektor ved Bjørknes Høgskole og som fagkonsulent på Olympiatoppen Sørøst. Foto: Caroline Roka

Lektor og fagkonsulent innen idrettspsykologi

I dag jobber hun som lektor på Bjørknes Høyskole der hun underviser i generell- og anvendt idrettspsykologi. Samtidig har hun en 20 prosent stilling som fagkonsulent i idrettspsykologi ved Olympiatoppen (OLT) Sørøst.

- På høyskolen er jeg ansvarlig for to emner. Det ene emnet er en slags grunnleggende innføring i idrettspsykologi, mens det andre emnet har et mer praktisk fokus. Ut over forelesning og fagseminarer, har jeg som lektor ansvar for å utvikle det faglige innholdet, blant annet ferdighets- og læringsmål, arbeidskrav og eksamen. Jeg har også ansvar for oppbygning av emner på vår nettbaserte læringsplattform. Jeg er opptatt av pedagogikken i arbeidet mitt, spesielt hvordan jeg kan dele fagkunnskap på flere plattformer for å imøtekomme studentens preferanser for innlæring. I den anledning har jeg intervjuet en rekke idrettsutøvere som deler historier fra egen karriere. Intervjuene er lagret som lydfiler og delt med studentene. En del av stillingen handler også om å holde seg oppdatert på forskning og utvikling innen fagområdet. På den måten får jeg tilfredsstilt akademikeren i meg.

Linn stortrives i rollen som lektor ved Bjørknes Høgskole, hvor hun underviser i idrettspsykologi. Foto: Shutterstock

 

Som fagkonsulent ved Olympiatoppen Sørøst har Linn ansvar for å levere på ulike behov innen idrettspsykologi for regionens prioriterte utøvere og lag.

- På Olympiatoppen Sørøst er jobben min å levere fagkunnskap innenfor idrettspsykologi til regionens prioriterte utøvere og lag, men også trenere og foresatte blir ofte involvert. Jeg holder foredrag, seminarer og workshop, i tillegg til gruppetreninger. Det meste av arbeidstiden går imidlertid med til en-til-en konsultasjoner med utøvere.

Jobben gir energi

Med to ulike arbeidsgivere får Linn god balanse mellom teori og praksis.

- Jeg føler meg privilegert som får mulighet til å bli kjent med og bistå unge utøvere. Idrett betydde mye for meg da jeg vokste opp. Det er derfor meningsfullt å kunne hjelpe andre utøvere i jakten på positive idrettsopplevelser. At jeg i tillegg underviser i idrettspsykologi på Bjørknes Høgskole gjør hverdagen min fantastisk artig! Jeg er samtidig heldig som har fantastiske kollegaer på begge arbeidsplassene. 

Utfordringer og muligheter

Som nyutdannet var det utfordrende å se de ulike arbeidsmulighetene. Tidlig i studieløpet bestemte Linn seg for å gjøre seg synlig i de miljøene hun kunne tenke seg å jobbe i. Samtidig var hun bevisst på å engasjere seg og være på tilbudssiden dersom det dukket opp aktiviteter, arrangement, seminarer eller kurs som hun kunne dra nytte av i fremtidig jobbsøking.

- Jeg visste tidlig at jeg trengte mer praktisk erfaring da jeg var ferdig på NIH, ettersom utdanningsløpet den gang var veldig teoretisk. I 2016 deltok jeg i arbeidet med Ungdoms-OL, som en del av idrettspsykologisk team fra Olympiatoppen. Arbeidet betalte seg ikke i penger, men enda bedre - et enormt kunnskaps- og motivasjonsløft, og det styrket også troen på meg selv og egen kompetanse. Sist, men ikke minst utvidet det nettverk mitt i fagmiljøet. Dette nettverket har bistått og hjulpet meg i søknadsprosesser og som referanser. Men, mesteparten av jobben må du gjøre selv. Du kan ikke forvente at nettverket kommer til deg.

Noen måneder før avlagt mastergrad fikk Linn tilbud om jobb.

- Jeg var utrolig fornøyd da jeg ble ansatt som prosjektmedarbeider i Braive AS før masteren var levert. Jeg ønsket imidlertid å styrke den praktiske kompetansen og erfaringen, og ble derfor veldig glad da jeg fikk jobb som mental trener for landslaget i Troppsgymnastikk. Denne troppen var nemlig på 70-80 utøvere – så der fikk jeg nok å bryne meg på!

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.