Fra bordtennistrener til privat næringsliv

Olav Haraldseid mener det er et stort potensiale for NIH-kompetanse i næringslivet.

Olav Haraldseid har tatt en fordypning innen idrettspsykologi, og har i mange år arbeidet innenfor det private næringsliv

- Jeg startet primært på NIH for å utvikle meg som trener. Jeg var på den tiden landslagstrener for yngre bordtennisspillere og ønsket at Norge skulle hevde seg bedre i Europa. Samtidig så jeg muligheten til å bli lærer hvor kroppsøving kunne være et av fagene, forteller Olav.

Studier innen idrettspsykologi
Veien ble i stor grad til mens han studerte.

- Jeg likte meg så godt på NIH at jeg ikke ønsket å slutte. Derfor holdt jeg det gående til og med hovedfag (nå master). Jeg fant relativt tidlig ut at idrettspsykologi var det mest interessante faget for meg. Samtidig så jeg hvilke overføringsverdier dette kunne ha på mange områder, inkludert næringslivet. Det er minst like viktig å prestere i næringslivet som i idrett, om ikke viktigere. Dersom en bedrift ikke presterer godt nok kan det i verste fall ende med oppsigelser, sier han.

Karriere innen privat næringsliv
Olav har jobbet det meste av sin yrkesaktive karriere innenfor det private næringslivet. Han startet som opplæringssjef i ICA Norge AS før han senere fikk jobb som personalsjef i Statoil Detaljhandel Norge. Da Statoil ASA kjøpte tilbake Statoil Fuel og Retail fra ICA ble det dannet en internasjonal ledelse på tvers av ni land som selskapet opererte i. Olav var heldig og ble utnevnt som personaldirektør i et samlet europeisk selskap. Senere var han også personaldirektør i moderselskapet Statoil ASA, innenfor forretningsområdet naturgass, med en portefølje til en verdi av 1500 milliarder kroner. Han ble deretter headhuntet til rollen som konserndirektør HR i NorgesGruppen, og var der frem til han i 2015 startet eget firma, Beste Praksis HR.

- I dag jobber jeg som daglig leder i et nyetablert selskap som heter Beste Praksis HR. Jeg har to ansatte for øyeblikket, og har en ambisjon om å vokse på sikt. Vi jobber med å styrke HR funksjonen i ulike selskaper og organisasjoner”, forteller han entusiastisk.

Verdien av NIH kompetansen i det private næringsliv
Olav mener at han med utgangspunkt i NIH-utdannelsen fikk et bedre helhetssyn på hvordan mennesker kan utvikles og hvordan man kan få dem til å yte sitt beste.

- NIH har et holistisk syn på mennesker. I de HR rollene jeg har hatt i næringslivet, kunne jeg bidra med komplimentære ferdigheter i form av breddekompetanse andre næringslivsledere ikke hadde, sier han.

Den nybakte grûnderen mener videre at det er et stort potensiale for NIH-kompetanse i næringslivet, og da spesielt innenfor HR rollen.

- Jeg mener at utdannelsen innen trening, coaching og idrettspsykologi på NIH er svært relevant for å kunne bekle en HR rolle på en god måte. Den bidrar samtidig med et snev av prestasjonsfremmende mangfold inn i et team. Norsk næringsliv trenger mer av dette i fremtiden nå som oljen fases ut, avslutter han.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.