Fikk jobb som prosjektleder hos Norsk Friluftsliv

Astrid Berger Høj jobber for at barn og unge skal få mer og bedre ute-undervisning i skolen. Et arbeid hun brenner for.

Astrid Berger Høj jobber i dag som prosjektleder hos Norsk Friluftsliv, med ansvar for området Friluftsliv i skolen.

Astrid er prosjektleder for Friluftsliv i skolen, en nysatsing hos Norsk Friluftsliv. Målet med prosjektet er mer friluftsliv i barn og unges skolehverdag. Dette innebærer bredt samarbeid med mange friluftsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og forskermiljø.

- Jobben i Norsk Friluftsliv gir meg mulighet til dialog med myndigheter og politikere i arbeidet for å forbedre rammene for friluftsliv i skolen. Jeg setter stor pris på all læring jeg får i møte med andre engasjerte fagpersoner, forteller hun engasjert.

Muligheter med friluftsliv som utdanning

Før hun fikk jobb i Norsk Friluftsliv jobbet Astrid som konsulent for Friluftsrådenes Landsforbund, med ansvar for deres satsingsområde, «Læring i friluft». Jeg tror utdannelsen fra NIH, kombinert med årene som lærer, bidro til at jeg fikk denne jobben.

Astrid valgte å studere friluftsliv først og fremst som et ledd i sin lærerutdanning.

- Uteskole og friluftsliv som en del av kroppsøvingsfaget er viktig for elevers læring, dannelse og trivsel. Gjennom friluftslivstudiet på Norges idrettshøgskole (NIH) lærer man blant annet om veiledning og ledelse i friluftsliv, hvilket er relevant for alle som ønsker å jobbe med friluftsliv og grupper utendørs. Studiet gir også innsikt i friluftsliv i et samfunnsperspektiv og som en tradisjon i utvikling. Uten utdannelsen fra NIH hadde jeg nok ikke jobbet i en friluftsorganisasjon i dag, forteller hun tankefullt.

Betydningen av friluftsliv

På spørsmål om hva friluftsliv betyr for henne er svaret to-delt;

- I hverdagen er friluftsliv noe så enkelt som å gå en tur på ski eller til fots i nærområdet. Når mulighetene byr seg blir det gjerne lengre turer på vann, fjelltopper, på vidda eller dypt inn i skogen. Muligheten til å være ute alene eller sammen med andre gir meg ro i sinnet, aktivitet for kroppen og gode opplevelser.

Astrid holder foredrag om betydningen av friluftsliv i skolen.


Astrid husker godt en episode fra jobben som lærer. En av elevene hadde fisket seg selv på kroken. Medelevene trådte frem og viste roller de ellers ikke hadde for vane å vise frem.

- De fant konstruktive løsninger og hjelp ulykkesfuglen på best mulig måte. Et kjipt uhell ble raskt snudd til en positiv opplevelse for alle. Det finnes god læring i nesten alt – selv om ikke alt går helt etter planen.

Nettverk

- Friluftslivsstudiet gir et solid grunnlag for alle som har en drøm om å jobbe med friluftsliv. Studiet gir faglig tyngde, samtidig som det er stor risiko for varige vennskap etter endt studietid. Det er aldri en bakdel med godt nettverk uansett hvilken jobb man ønsker seg. Vennene jeg fikk på NIH har jeg hatt stor nytte av i ettertid, avslutter hun.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer.