Fikk jobb i Red Bull Norge og Trygg Trafikk etter endt utdannelse

Emilie fikk mulighet til å jobbe med idrett i kombinasjon med markedsføring og idrettspsykologi etter endt utdanning. Det har gitt henne mange spennende arbeidsoppgaver og prosjekter.

Emilie Bratt Jakhelln har en bachelor i trening, helse og prestasjon. Hun har videre master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspykologi.

- Den sporty og prestasjonsbevisste profilen jeg bygget opp på Norges idrettshøgskole (NIH), i tillegg til nettverket jeg skaffet meg underveis i studietiden, var en av årsakene til at jeg fikk jobb hos Red Bull Norge etter endt utdannelse. Det forteller den tidligere NIH studenten, Emilie Bratt Jakhelln, som i utgangspunktet hadde tenkt å bli arkitekt eller lege.

Jobb i Red Bull Norge og Trygg Trafikk
Jobben i Red Bull Norge var et vikariat som Office Manager. Etter vikariatet var over, opprettet de en engasjement-stilling for Emilie. De mente at hun, med bakgrunn fra NIH og kunnskap om trening, kosthold og idrett, samt et stort nettverk innen idretten, ville passe ypperlig til en jobb innen rekruttering og coaching av treningsambassadører for Red Bull, samt til innholdsmarkedsføring på Red Bulls nettside og sosiale medier.

- Da engasjementet var over fikk jeg jobb hos Trygg Trafikk som prosjektkoordinator og coach, for en nasjonal konkurranse rettet mot elever i videregående skole. Min hovedoppgave var å følge opp og coache en gruppe med elevambassadører. I ettertid har jeg fått mulighet til å jobbe på ulike interne prosjekter. Jeg har blant annet jobbet som prosjektleder for Refleksprosjektet der jeg hadde ansvaret for å arrangere årets Nasjonale refleksdag, som hver høst markeres over hele landet. Jeg har også jobbet som prosjektkoordinator og motivator på et ungdomsprosjekt. Nå jobber jeg som prosjektleder for et av organisasjonens største utviklingsprosjekter - kursprosjektet. Målet er å heve nivået på Trygg Trafikks nasjonale kursvirksomhet. For å få til dette, jobber vi med å videreutvikle og kvalitetssikre kurs, kursholdere og materiell, samt utvikle nytt. Vi utvikler interne og eksterne systemer for å effektivisere og jobber strategisk og systematisk inn mot ulike målgrupper.

Kompetanse fra idrettspsykologi - avgjørende for stillingen
Som prosjektleder bruker Emilie, bevisst og ubevisst, verktøy fra idrettspsykologien og coachingen hver eneste dag.
- På masterstudiet ved Norges idrettshøgskole lærte jeg mye om å jobbe målrettet, systematisk og effektivt. Jeg lærte viktigheten av å være løsningsorientert, lære av feil istedenfor å frykte dem og ikke minst hvordan man skal lede og motivere både meg selv og andre. Teorier og kunnskap om prestasjonsoptimalisering og motivasjon er spikret fast i hukommelsen, forteller hun entusiastisk. Hun fortsetter:

- Utdanning handler ikke bare om det faglige. Det handler også om personlig utvikling og nettverk. Mye av årsaken til at jeg fikk jobb i Trygg Trafikk var min evne til å bygge relasjoner, og spesielt min kompetanse innen idrettspsykologi og coaching. Jeg jobber nemlig mye med motivasjon og ledelse av andre, holde orden og system, tenke målrettet, være effektiv og løsningsorientert. Det å være god til å motivere og lede både meg selv og andre, er spesielt viktig for stillingen jeg har i dag.

Prosjektleder
Som prosjektleder i Trygg Trafikk, har Emilie det overordnede ansvaret for måloppnåelse i prosjektet. Dette innebærer å ha full oversikt, utarbeide planer, motivere og sørge for at alle i prosjektgruppen vet hva de skal gjøre til enhver tid og at de ligger "on-track".

- I løpet av en arbeidsdag jobber jeg med alt fra event-planlegging og budsjettgjennomgang til innhenting av tilbud på plakat-design og møter med app-utviklere. Det beste med jobben min, i tillegg til at vi har et viktig samfunnsoppdrag, er at den er så variert, og at jeg hele tiden opplever at jeg utvikler meg og gis ansvar. Jeg sier ofte "ja" til nye arbeidsoppgaver og jeg liker å bli kastet ut i ting jeg egentlig ikke kan. Fokuset mitt er på å lære.

Tidligere NIH studenter som sparringspartnere
Emilie har ved flere anledninger i sin arbeidskarriere fått god hjelp av tidligere medstudenter som nå jobber i ulike bransjer og yrker.
- I Trygg Trafikk har jeg blant annet jobbet med utviklingen av Barnas Trafikklubb som er en nettbasert klubb for barnehageansatte, barn og foreldre. I den forbindelse benyttet jeg idrettspedagoger utdannet ved NIH som sparringspartnere og for å få testet ut ulike produkter i barnehagene. Jeg har også god kontakt med noen av foreleserne. Nettverk har i tillegg gitt meg spennende muligheter til å teste konsepter, produkter og aktiviteter som tidligere medstudenter nå jobber med, avslutter hun.