Fagrådgiver Antidoping Norge

Det var først da jeg begynte å studere idrett at jeg fant et fagområde som jeg virkelig ønsket å fordype meg i.

Geir Holden jobber som fagrådgiver ved Antidoping Norge Han har tatt en bachelor i trening, helse og prestasjon, studieretning trening og prestasjon. Han har også en master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne

Etter at jeg hadde fullført idrett grunnfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og bachelor i idrett ved Høgskolen i Lillehammer var fortsatt lysten og interessen for å lære mer tilstede. NIH pekte seg ut som et riktig valg. Både kjente jeg flere som hadde studert der, som fortalte om det gode studiemiljøet og om det svært gode fagmiljøet, i tillegg  gjennomførte jeg deler av min bacheloroppgave på NIH med Dr. Gøran Paulsen som bi-veileder, og fikk et godt inntrykk av skolen da.

Betydningen av NIH utdannelsen i min jobb
Min NIH-bakgrunn har vært helt avgjørende for den jobben jeg har i dag. Først og fremst at det var gjennom NIH at jeg kom i kontakt med Antidoping Norge. Høsten etter at jeg fullførte min masteroppgave jobbet jeg på seksjon for fysisk prestasjonsevne som vitenskapelig assistent og der gjennomførte vi et samarbeidsprosjekt med Antidoping Norge, kalt Herkules-prosjektet.

Min arbeidsdag
Min hovedoppgave i Antidoping Norge er å sørge for at vi tester de norske utøverne på en best mulig måte. Jeg bruker mye tid på å følge med på hvor utøvere befinner seg og hvilke konkurranser de mer med på. I tillegg følger jeg opp prøvesvar fra tester som vi allerede har gjennomført, og følger opp eventuelle andre tips og innspill som vi får fra publikum. Vi har akkurat lansert en ny varslingskanal der man kan sende inn tips helt anonymt: http://www.antidoping.no/dopingvarsel/

Det beste med jobben er at jeg for bidra til en ren idrett. Antidopingarbeidet er et relativt nytt fagområde som er i stor utvikling og vi i Norge har en stor påvirkningskraft på det internasjonale arbeidet. Dette gjør arbeidet utfordrerne og inspirerende. At jeg kan kombinere min idrettsbakgrunn med antidopingarbeid er også veldig tilfredsstillende. For å fremme forskning på fagområdet antidoping, så har NIH sammen med Antidoping Norge og Norges skiforbund gått sammen og laget en forskningspott som både studenter og veiledere kan søke på midler fra: http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyhetsarkiv/2015/juni/norges-idrettshogskole-utlyser-midler-til-antidoping-forskning/ Kanskje noen ivrige studenter har et prosjekt de ønsker få finansiert?

Råd til studenter
Mitt råd til studenter er å søke på retninger som de interesser seg for, selv om man ikke velger en profesjonsutdannelse og ikke alltid vet hva man blir tilslutt. Å ta en master i fysisk prestasjonsevne er starten på  en forskerutdannelse, men den kan brukes til så mangt.  Jeg har en allmennlærerutdannelse fra tidligere, men det var først da jeg begynte å studere idrett at jeg fant et fagområde som jeg virkelig ønsket å fordype meg i. Det er mulig dette blir en klisje, men veien blir til mens man går, og når noen dører lukkes, åpner andre seg.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.