- En arbeidsgiver setter pris på ansatte som er vant til å brette opp ermene og ta i et tak

Gjennom sin jobb som guide i Hvitserk har Magnus i åtte år levd av å skape gode opplevelser for andre. Turene har gått til blant annet Kilimanjaro, Ruwenzori, Kenya, Nepal, og Aconcagua. Nå har han byttet ut fjellandskap med kontorlandskap og har fått hovedansvar for guide- og ekspedisjonsoppfølging i selskapet.

Magnus Hendis er utdannet innen friluftsliv fra Norges idrettshøgskole. Har jobbet som guide for Hvitserk i åtte år. Nå har han fått ansvar for selskapets guide- og ekspedisjonsoppfølging.

- For meg er friluftsliv først og fremst avkobling fra hverdagen. Naturen er jo verdens største lekeplass for både voksne og barn, og den gir deg frihet til både ro og adrenalinfylte opplevelser. I jobbsammenheng betyr friluftsliv å formidle gode turopplevelser til andre, med innslag av både natur, kultur og ikke minst møte med andre mennesker, forteller han.

Friluftsliv som fundament
Magnus hadde ingen klar plan om å studere friluftsliv da han startet på NIH. Planen hans var å studere bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi. Men, underveis på det som den gang het grunnfag, ble interessen for friluftslivsutdanning sterkere, samtidig som han mente utdanningen ville gi han et bredere fundament å stå på senere i arbeidslivet.

- Jeg har alltid drevet med friluftsliv som egenart, eller brukt naturen som arena for trening. Det å velge friluftsliv som utdanning ble derfor naturlig for meg. En utdanning innen friluftsliv gir et bredt grunnlag, blant annet ved at det gir en solid trygghet til å takle forskjellige oppgaver, både faglig og privat. Samtidig mener jeg at en arbeidsgiver setter pris på ansatte som er vant til å brette opp ermene og ta i et tak. Som friluftslivsstudent kjenner man seg godt igjen i ordtaket «å ha vært ute en vinternatt før». Der hvor mange blir stresset av enkle utfordringer i jobbsammenheng, vil du tenke at «dette fikser jeg, det er ingenting mot den høstturen vi hadde i Jotunheimen...» Gjennom studiet tilegner man seg relevant erfaring i det å jobbe og samarbeide med andre mennesker, forteller han entusiastisk.

Ansvar for guide- og ekspedisjonsoppfølging i Hvitserk
I fjor fikk Magnus mulighet til å jobbe fulltid for Hvitserk, med ansvar for selskapets guide- og ekspedisjonsoppfølging. En stilling som gav han mulighet til å bruke utdannelsen og erfaringen sin på en litt annen måte, samtidig som han fikk mulighet til å bidra "fra innsiden".

Hvitserks lokal guide, Kanchha Nuru, ved Khumbudalen i Everestregionen, Nepal


- I min nåværende jobb er utdannelsen og egen guideerfaring viktig i det å administrere og produsere turer. I tillegg er erfaringen verdifull når jeg skal jobbe med alle de flotte guidene våre! Det er viktig å forstå hvordan dette arbeidet fungerer for å kunne tilrettelegge for at guidene våre kan gjøre en best mulig jobb ute i felt. Det å guide er en kompleks jobb, og det er mange faktorer guiden bidrar med som kanskje ikke er så lett å se om man ikke har egen erfaring. En nyttig erfaring jeg har med meg fra studietiden på NIH er planlegging, detaljstyring og gjennomføring av turer og prosjekter.

Frihet under ansvar
Magnus har en variert arbeidshverdag med mye frihet under ansvar, det vil si at han styrer mye av arbeidsdagen selv. Han lærer stadig nye ting og utvikler seg hele tiden. Selv sier han;

- Utvikling handler om forandring og å se nye muligheter. Jeg liker rutiner, men det er samtidig spennende med nye utfordringer. Det å kunne jobbe nært med guidene er utrolig spennende. Det gjelder blant annet å arrangere årlige guidesamlinger og førstehjelpskurs, følge opp utvikling, bidra til å lage gode rammer slik at de kan fokusere på arbeidet i felt, og rekruttere nye guider til Hvitserk. Samtidig følger jeg opp de turene vi har gjennomført, spesielt de som har en litt lenger varighet eller er mer krevende enn resten av turprogrammet vårt. I den sammenheng kommer praktisk erfaring og utdanningen fra NIH godt med. Det varmer ekstra mye når vi får positive tilbakemeldinger fra kundene våre, ettersom vi legger ned mye arbeid i å gi gjestene gode opplevelser.

Magnus i Khumbudalen i Everestregionen, Nepal


Magnus er ikke i tvil i sin anbefaling til andre som vurderer friluftsliv som utdanning og yrke:

- Ikke være i tvil! Sug til deg alt av lærdom, selv de erfaringene du tenker du aldri kommer til å trenge senere - det er gjerne de opplevelsene som dukker opp igjen når du klør deg i hodet ved en utfordring senere i livet. Kombiner gjerne bachelorgraden med annen utdanning på et senere tidspunkt. Det gir deg en veldig fin kombinasjon. En god utdanning kombinert med et reiseliv i vekst vil gi mange spennende jobber til dyktige guider i årene fremover!

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.