Arbeid med fysisk aktivitet og helse ble hedret med pris

Hver dag bidrar Julie til bedre helse i befolkningen. Det gir resultater.

Julie har tatt en master ved NIH i fysisk aktivitet og helse, og jobber i dag med folkehelse i Oslo kommune, bydel Grorud, med fokus på barn og unge. I 2016 ble bydelen tildelt Folkehelseprisen for sitt arbeid med folkehelsearbeid i barnehager og barneskoler. På tre år klarte de å mangedoble den fysiske aktiviteten i barnehagene.

- Det jeg liker best med jobben er at jeg hver eneste dag jobber med det jeg brenner for, nemlig å bidra til bedre helse i befolkningen. Jeg jobber tett på befolkningen og får dermed oppleve konkrete resultater på nært hold. Slik oppsummerer Julie Dønnestad sin jobb som prosjektmedarbeider folkehelse i Bydel Grorud, Oslo Kommune.

Folkehelse i en bydel med store utfordringer
Med en bachelor og master fra Norges idrettshøgskole, innen fysisk aktivitet og helse, samt en bachelorgrad i Health Science fra USA, er hun godt skodd for en stilling innen folkehelsearbeid.

- I bydelen jobber vi med forebyggende folkehelsearbeid for ulike grupper av befolkningen. Potensialet her er enormt ettersom det er store utfordringer knyttet til helse og levevaner. Det er svært givende at arbeidet vi gjør kan utgjøre en forskjell for mange barn og voksne, forteller hun.

Julie jobber med forebyggende folkehelsearbeid i et bredt perspektiv, men med hovedfokus på kosthold og fysisk aktivitet. Prosjektene er mange, og spenner fra forebyggende arbeid i kommunale barnehager til arbeid i barneskoler og fritidsklubber.

- Grorud bydel har skjønt at det nytter å ligge i forkant, til tross for at effekten vi ønsker å oppnå kanskje ikke blir direkte synlig før om mange år, fortsetter hun engasjert.

Det første prosjektet Julie deltok i som nyansatt, var et folkehelseprosjekt rettet mot 18 kommunale barnehager i bydelen. Målet var å få barnehagene til å oppfylle helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet.

- Vi gjennomførte grundige kartlegginger, og iverksette en rekke tiltak for å forbedre barnehagenes rutiner for kosthold og fysisk aktivitet. Et av de viktigste tiltakene var kompetanseheving av ansatte og foreldre. Folkehelseprosjektet i barnehagene er ikke lenger et prosjekt, da rutinene nå er en del av barnehagenes daglige drift. Vi evaluerer likevel arbeidet årlig, og iverksetter tiltak ved behov.

Hedret med Folkehelseprisen

Arbeidsledig har hun imidlertid ikke vært. I løpet av de to siste årene har hun arbeidet med tilsvarende prosjekter ved bydelens barneskoler, fritidsklubber og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede. Hovedfokus har vært på barn og unge. I november 2016 ble bydel Grorud tildelt Folkehelseprisen for sitt arbeid med folkehelsearbeid i barnehager og barneskoler. På tre år klarte de å mangedoble den fysiske aktiviteten i barnehagene.

- Jeg er så heldig å ha kollegaer og ledere som inspirerer meg.  Nytenkning blir verdsatt, og nye idéer blir alltid tatt godt imot. Det kan nok være mye av grunnen til vår suksess, sier hun stolt.

Varierte arbeidsoppgaver, nye prosjekter
Arbeid med folkehelse er en kontinuerlig prosess, ettersom mye av arbeidet dreier seg om kartlegging, måling, evaluering og tiltak.  

- Jobben min gir rom for stor grad av både faglig og personlig utvikling ved at jeg hele tiden jobber med nye prosjekter og med nye deler av befolkningen. Det er alltid nye tema og fagområdet å sette seg inn i, og jeg bruker stadig kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen ved NIH. Ettersom vi er den eneste kommunen i Norge som har utført et slikt systematisk arbeid, betyr det at vi må utvikle egne modeller og finne vår egen måte å arbeide på, fortsetter hun.

Arbeidsdagen hennes er alt annet enn ensformig og monoton. Det går mye tid til kartlegging av rutiner for kosthold og fysisk aktivitet. Hver høst gjennomføres det i tillegg aktivitetsmålinger i både barnehager og skoler, hvilket er et tidkrevende arbeid. Samtidig gjøres det årlige evaluering av prosjektene med det mål å iverksette nødvendige tiltak der det er behov. Det arbeides også mye med både praktisk og teoretisk kompetanseheving blant ansatte og foreldre i de arenaene vi arbeidet på.

Fulgte magefølelsen
Da Julie startet på NIH hadde hun ingen klar formening om jobb, foruten at hun gjerne ville jobbe med mennesker. Hun så for seg at utdannelsen innen fysisk aktivitet og helse kunne gi henne mulighet til å kombinere arbeid med mennesker med interessen for fysisk aktivitet, kosthold, livsstil og helse.

-  Jeg anser meg selv som utrolig heldig som fikk jobben i bydel Grorud før jeg var ferdig med masterstudiet, sier hun smilende. - Rett før jeg leverte oppgaven var jeg så heldig å få et seks måneders engasjement i et folkehelseprosjekt i Bydel Grorud, med mulig forlengelse. Da Bydelen forstod at arbeidet var viktig og at det ga effekt, ble prosjektperioden utvidet. Innen det hadde gått et år ble jeg fast ansatt for å jobbe med folkehelsearbeid innenfor ulike deler av bydelens tjenesteapparat. Jeg er glad for at jeg valgte et studie jeg brant for, at jeg fulgte magefølelsen, fremfor å tenke taktisk. Jeg har nå en utrolig givende og spennende jobb der jeg får brukt utdannelsen til det fulle. Utdannelsen har vært helt avgjørende for at jeg har kommet dit jeg er i dag avslutter hun.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.