Å avslutte studiet på NIH føles som en kjærlighetssorg

Da Andrea ble ferdig med NIH-utdannelsen, ventet en spennende stilling innen sponsing. Likevel føler hun på en sorg over å forlate en høgskole hvor hun har tilbragt det meste av tiden de siste tre årene.

Andrea Bell Pedersen har en bachelor i Sport Management. Under studiene jobbet hun målrettet mot en jobb innen sponsing. Etter å ha skrevet bacheloroppgave innen fagfeltet fikk hun tilbud om jobb i Sponsor Insight, en jobb hun stortrives i.

- Mine beste venner fikk jeg på studieprogrammet på Norges idrettshøgskole (NIH). Å bli ferdig på NIH føles som en form for kjærlighetssorg. Vi hadde et fantastisk klassemiljø, og tilbrakte mye tid i kantina og i styrkerommet. Det tror jeg har en positiv overføringsverdi til den gode stemningen vi hadde i forelesningene, forteller tidligere NIH student, Andrea Bell Pedersen.

Praksisopphold hos Norsk Tipping og TINE
Andrea startet på NIH fordi hun alltid har vært glad i idrett og fordi hun ønsket en aktiv studiehverdag med gode treningsmuligheter. Samtidig ønsket hun å fordype seg innen sponsing. – Jeg har i lang tid ønsket å jobbe med sponsing. Ettersom det kun var et fag på bachelorstudiet i Sport Management som omhandlet sponsing, så brettet jeg opp ermene og gjorde det jeg kunne for å få innsikt og erfaring innen fagfeltet. Jeg benyttet blant annet begge praksisperiodene på studiet til å jobbe hos to store norske sponsorer, Norsk Tipping og TINE. Alt jeg fikk innblikk i og ta del i hos dem har vært unike erfaringer inn i arbeidslivet. Samtidig ga det meg en tidlig bekreftelse på at jeg både trivdes med og mestret relevante arbeidsoppgaver, fortsetter hun engasjert.

Fikk jobbtilbud før avlagt eksamen
Andrea fikk jobbtilbud hos Sponsor Insight AS som følge av tema for bacheloroppgaven. Med utgangspunkt i emnet Sport Marketing utførte hun en studie om motivene til norske toppidrettsutøvere for å inngå individuelle sponsoravtaler.

- Jeg brukte Red Bull som case, fordi det er en stor og populær internasjonal sponsor som primært sponser enkeltutøvere. Til oppgaven min var jeg ute etter fakta om blant annet Red Bulls omdømme og henvendte meg derfor til Sponsor Insight. Det resulterte i jobbintervju, og etter to uker signerte jeg en skreddersydd drømmejobb med oppstart etter avsluttet eksamen. Dette er muligens en solskinnshistorie, men samtidig er det et eksempel på hvordan du kan skape dine egne jobbmuligheter ved å være proaktiv og tenke litt utenfor boksen.

Nytteverdi av studiene
Stillingstittelen til Andrea er prosjektleder. Det innebærer blant annet rådgivningsoppdrag, markedsundersøkelser, eller andre undersøkelser på oppdrag fra sponsorer.

–  Det er spesielt fire emner fra studiet jeg har fått god nytte av i jobben min: Sport Marketing, idrettens organisering, samt prosjektledelse og idrettsjuss. Sistnevnte er nyttig med tanke på inngåelse av kontrakter og avtaler med kundene våre. Mye av arbeidet ellers går ut på å kartlegge og måle effekt av sponsoratene for kundene våre når det kommer til sponsorkjennskap, holdninger og omdømme.

Arbeidsoppgaver
En ordinær arbeidsdag hos Sponsor Insight AS er variert og veksler mellom å jobbe selvstendig og i team. Kundemøter, prosjektpresentasjoner og reisevirksomhet sammen med sponsorene opptar store deler av arbeidsdagen hennes. I arbeidet er hun innom ulike idretter og sponsorer, alt fra tradisjonelle idretter som langrenn og fotball, til e-sport.

En oversikt over noen av de kundene Andrea jobber med som prosjektleder i Sponsor Insight AS.


– Jeg blir godt kjent med de ulike sponsorene gjennom jobben, både faglig og sosialt. En bank har kanskje andre målsettinger med sponsoratene sine enn et strømselskap. Merkevarebygging synes jeg er en veldig spennende del av sponsingen. Det er interessant hvordan imaget til en bedrift kan påvirkes gjennom menneskers assosiasjoner til en spesifikk idrett og spesifikke utøvere. Jeg liker sponsorater og konsepter som bidrar til utvikling i topp- og breddeidretten, samtidig som sponsorene lykkes med sine egne strategiske mål og merkevarebygging gjennom samarbeid. Sponsing av idrettsutøvere er en glimrende markedsførings- og kommunikasjonsmulighet for bedrifter, samtidig er det viktig at det er en naturlig link mellom sponsoren og idrettsobjektet.

Bratt læringskurve
Etter et halvt år i jobben har hun allerede hatt en bratt læringskurve.  – Jeg lærer mye gjennom samarbeid med inkluderende og erfarne kollegaer. Jeg har i tillegg en svært dyktig sjef, Vegard Arntsen, som er raus med å dele av sine erfaringer. Han følger meg opp og lærer meg masse. Det gjør at jeg får utvikle meg i et høyt tempo, men på en trygg måte gjennom god oppfølging og tilbakemeldinger. Jeg liker litt fallhøyde og utfordringer, og har blitt kastet ut i prosjekter som har gitt meg mye læring.

Råd til potensielle og eksisterende studenter
- Til de studentene som lurer på hva de skal studere så unner jeg alle å finne sin lidenskap, noe de brenner for.  Det kan gi en stor indre motivasjon og en enorm drivkraft i både studier og jobb. Du må tørre å satse, tørre å feile. Når det gjelder eksisterende NIH-studenter vil jeg sterkt anbefale å bidra til fellesskapet. Alle må ta ansvar for at NIH skal være et sted det er godt, trygt og morsomt å være. Studentforeningene arrangerer mange morsomme aktiviteter, turer og sosiale arrangement som jeg anbefaler å engasjere seg i. Da blir du også kjent med medstudenter på tvers av studieklasser. Til slutt vil jeg med hånda på hjertet si at en utdannelse på NIH ikke bare former jobbfremtiden din, men den former også deg som person og kan gi deg venner for livet.

Interessert i studier ved NIH?

Bli kjent med våre studenter og få et innblikk i hvorfor de valgte å satse på lidenskapen. Få samtidig et innblikk i deres studiehverdag, og hør hvorfor idrettstudier kan være noe for nettopp deg. Se ulike videoklipp og filmer her.