Trening og kreft/ AKTIV-instruktør

Trening og kreft er et studie for deg som har bachelor i idrettsvitenskap, fysioterapi eller er høgskoleutdannet trener. Som AKTIV-instruktør vil du kunne gi kvalifiserte råd og veilede pasienter om trening etter gjennomgått kreftbehandling.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. september 2022

Studieplan

Trening og kreft

Studiepoeng

5

Studieplasser

40

Pris

Studieavgift kr 9.050,- Semesteravgift kr 740,-

Søknadsinformasjon

Innhold

 • Norges idrettshøgskole tilbyr i samarbeid med Aktiv mot kreft og Oslo universitetssykehus en deltidsutdanning som AKTIV-instruktør i Oslo
 • På emnet  får du økt kunnskap og kompetanse om det å trene personer som har gjennomgått kreftbehandling
 • Emnet er basert på forskningsbasert kunnskap
 • Temaene i emnet:
  • generell kreftlære
  • spesifikk treningslære

Undervisningen gjennomførs både som forelesning og i praktiske økter.

Målet med studiet

 1. Utdanne instruktører over hele landet
 2. Instruktørene skal knyttes sammen i et landsomspennende trenernettverk, slik at pasientene kan få god oppfølging av AKTIV-instruktører der de bor

Tidligere diagnostisering og bedre behandling av kreftpasienter har ført til at stadig flere overlever sykdommen. Det er etter hvert god dokumentasjon for at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten for denne gruppen.

Mange pasienter har et godt tilbud om trening på sykehuset og flere ønsker å fortsette med trening etter endt sykehusopphold. Likevel finnes det i dag få tilbud utenfor sykehusene der pasienter kan få kvalifiserte råd og veiledning.

Målet med dette emnet er å utdanne kvalifisert personell for nettopp denne aktiviteten.

Arbeidsformer og organisering

Praktiske detaljer høstsemesteret 2022:

 • Emnestart (e-læring): 19. september
 • Undervisningssamling: 21. - 23. oktober
 • Frist for å bestå online arbeidskrav: 07. november
 • Eksamensutlevering: 21. november
 • Eksamensinnlevering: 05. desember
 • Eksamensgjennomføring (muntlig) 12. - 15. desember
 • Sensur: 20. desember
 • Undervisningssted: Norges idrettshøgskoles lokaler i Sognsveien 220

Øvrig informasjon

Kontakt
Emneansvarlig: Tormod S. Nilsen.
Opptak og eksamen: Trude S. Borlaug

Nyttige lenker

Kontakt oss

Tormod Skogstad Nilsen

Tormod Skogstad Nilsen

Forsker

Telefon: +47 23 26 23 30 / +47 950 69 857

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24