Kroppsøving deltid 2: 11.-13.trinn

Kroppsøving 2: 11.-13.trinn retter seg mot lærere. Målet med studiet er å videreutdanne lærere slik at de oppnår formell kompetanse til å undervise kroppsøving i videregående skole.

Studiefakta

Søknadsfrist

1.juni 2023

Studieplan

Kroppsøving deltid 2 (11-13)

Studiepoeng

30

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr. 740

Kroppsøving deltid 2 (11-13)

Opptakskrav

Lærerutdanning samt 30 sp i kroppsøving

Søk fra 1. feb

Innhold

Struktur

  • Høst: Ungdom i utvikling og kroppsøving i videregående skole, 15sp
  • Vår: Digital didaktikk i kroppsøving. 10sp
  • Vår: Kropp, helse og læring. 5sp

Studieprogrammet Kroppsøving deltid tilbys fra studieåret 2023-2024 som en del av katalogtilbudet til Utdanningsdirektoratet / videreutdanningstilbud for lærere via Kompetanse for kvalitet. Videreutdanningstilbudet gir lærere formell kompetanse til å undervise i faget kroppsøving i skolen. 

Arbeidsformer og organisering

  • Studiet består av tre campussamlinger (to på høsten og en på våren),  digitale forelesinger,  nettbasert undervisning, selvstudium og oppgaver mellom samlingene. 
  • Campusdatoer: 13.-15.sept.-23, 8.-10.nov.-23, 7.-9.febr.-24 (datoene vil ikke bli endret).
  • Zoomdatoer (etter kl. 15.00): 30.aug., 27.sept., 25.okt., 29.nov., 10.jan., 13.mars, 10.april, 8.mai (datojusteringer kan forekomme etter avtale).

Øvrig informasjon

Søknadsprosess

Søknadsperioden er 1.februar - 1. juni.  

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere via Kompetanse for kvalitet. Det er ingen studieavgift. Semesteravgift på kr. 740,-  og litteratur kommer i tillegg. 

Lærere søker om vikar- eller stipendordning på udir.no. Søknadsfrist er 1. mars. Snakk med din leder om dette.

Lærere som søker på studiet via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg, kopier av vitnemål eller attester lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til Trude Størm Borlaug

Studiestart

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24