Kroppsøving deltid 1: 5.-10.trinn

Kroppsøving 1: 5.-10.trinn retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Studiefakta

Søknadsfrist

1.juni 2023

Studieplan

Kroppsøving deltid 1 (5-10)

Studiepoeng

30

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr. 740

Kroppsøving deltid 1 (5-10)

Opptakskrav

Lærerutdanning. Dersom søker mangler kun faget han/hun søker på kan kravet om lærerutdanning fravikes.

Søk fra 1. feb

Innhold

Struktur

  • Høst: Kroppsøvingsfaget, læring og undervisning, 10 sp
  • Høst: Læreplanarbeid og vurdering 5 sp
  • Vår: Dybdelæring i kroppsøving 5 sp
  • Vår: Eleven, kroppen og miljøet, 10 sp

Studieprogrammet Kroppsøving deltid tilbys fra studieåret 2023-2024 som en del av katalogtilbudet til Utdanningsdirektoratet / videreutdanningstilbud for lærere via Kompetanse for kvalitet. Videreutdanningstilbudet gir lærere formell kompetanse til å undervise i faget kroppsøving i skolen. 

Arbeidsformer og organisering

  • Studiet består av fire campussamlinger (to per semester),  digitale forelesinger,  nettbasert undervisning, selvstudium og oppgaver mellom samlingene. 
  • Studiet er tilrettelagt slik at det er mulig å jobbe og studere samtidig. 
  • Campusdatoer: 6.-8.sept.-23, 1.-3.nov.-23, 31.jan.-2.febr.-24, 8.-10.mai-24 (datoene vil ikke bli endret).
  • zoomdatoer (etter kl. 15.00): 23.aug., 16.okt., 6.des., 17.jan., 17.april, 15.mai (datojusteringer kan forekomme etter avtale med studentene).

Øvrig informasjon

Søknadsprosess

Søknadsperioden er 1.februar - 1. juni.  

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere via Kompetanse for kvalitet. Det er ingen studieavgift. Semesteravgift på kr. 740,-  og litteratur kommer i tillegg. 

Lærere søker om vikar- eller stipendordning på udir.no. Søknadsfrist er 1. mars. Snakk med din leder om dette.

Lærere som søker på studiet via UDIR må også sende elektronisk søknad til NIH via SøknadsWeb . Vedlegg, kopier av vitnemål eller attester lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til Trude Størm Borlaug

Studiestart

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24