Videreutdanning

Vi tilbyr opplæring, kurs og studier som kan øke kompetansen i arbeidslivet eller karriere innen idrett, utdanning og folkehelse.

Friluftsliv deltid, del 1

Friluftsliv 1 deltidsstudium (FLD1) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Målet med deltidsstudiet er å kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer.

Friluftsliv deltid, del 2

Friluftsliv deltidsstudium, (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Deltidsstudiet skal kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer. Ledelse vektlegges i...

Kroppsøving deltid, del 1

Kroppsøving deltid del 1 retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Trening og kreft/ AKTIV-instruktør

Trening og kreft er et studie for deg som har bachelor i idrettsvitenskap, fysioterapi eller er høgskoleutdannet trener. Som AKTIV-instruktør vil du kunne gi kvalifiserte råd og veilede pasienter om trening etter gjennomgå...