Sport Management

Studiet integrerer teori og praksis i sport management, blant annet innenfor organisasjon og ledelse, samt markedsføring og kommunikasjon. Samarbeid med arbeidslivet om forskning og utvikling vektlegges.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Sport Management

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Sport Management

Poenggrenser

Nytt studium i 2022

Søknadskode

3025

Søk her fra 1. februar

Innhold

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning Sport Management utdanner studenter innen organisasjon, lederskap, og markedsføring i både frivillig, offentlig og kommersiell kontekst innenfor idrett.  

I første studieår får studentene en grundig innføring i grunnleggende teorier innenfor Sport Management-feltet. Dette kombineres med opplæring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og vitenskapsteoretiske problemstillinger. 

Studentene får allerede i andre semester brukt sin tilegnede kompetanse i arbeidslivet, der det utføres en prosjektoppgave i samarbeid med en bedrift, offentlig organ eller organisasjon. 

Andre studieår (3. semester) velger studentene enten praksis i Norge eller u utlandet, eller studieopphold ved internasjonalt universitet. Programmet avsluttes med skriving av en masteroppgave med selvvalgt tema det fjerde semesteret.

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogrammet

Studieprogrammet Idrett og samfunnsvitenskap har flere fellesemner i løpet av studiet. De ulike studieretningene benytter varierte arbeidsformer som forelesninger, seminardeltakelse og prosjektjobbing i grupper.

Spesifikt for studieretning Sport Management

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.  

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv. 

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet Sport Management og tilsvarende Ph.D studier.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Masterprogrammet utdanner studentene til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt i bedrifter, organisasjoner,og det offentlige hvor kunnskap, kompetanse og ferdigheter i sport management er relevant. Du vil kunne arbeide med administrasjon, organisering, ledelse, og markedsføring innenfor idretten.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14