Nordic Master in Friluftsliv

Studiet er for deg som er glad i natur og friluftsliv og som ønsker å forstå hvordan folk i Norden bruker naturen på sine ulike måter. Du får studere folks natur- og kulturrelasjoner i tre nordiske land: Norge, Sverige og Island.

Studiefakta

Informasjon

Innhold

Joint Master in Nordic "Friluftsliv" (eller Nordisk master i friluftsliv, NOFRI) gir deg kunnskapen du trenger for å bidra til eventyrlige utforskninger, miljølæring, aktiv livsstil og velvære.

Nordisk tilnærming

NOFRI tilbyr studentene to år med høykvalitets, grenseoverskridende og tverrfaglige studier i kulturene og praksisene i nordisk friluftsliv. Gjennom studiet får du leve og oppleve mangfoldet og likhetene i naturen i tre nordiske land.

Hva lærer du?

På studiet tilegner du deg ferdigheter for å kunne håndtere aktuell og forestående forskning om bærekraftig og sunn læring og utvikling. Du lærer å jobbe systematisk og kritisk med forskningsbasert kunnskap, metoder og begreper for å forstå og utvikle ny kunnskap om hvordan mennesker forholder seg til, begrepsliggjør og gir mening om naturen og friluftsliv.

Arbeidsformer og organisering

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er ansvarlig for gjennomføring av studiet og all undervisning vil være på engelsk.

Forelesningene starter med ett semester i Stockholm, andre semester ved Universitetet i Sørøst-Norge/Norges idrettshøgskole (NIH) og tredje semester på Island.

Fjerde semester skriver studentene sin mastergrad ved ett av de fire universitetene. NIH er ansvarlig for emnene Landscape, Outdoor Practices and Identities, og Qualitative Methodology.