Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Masterprogrammet i Idrettsfysiologi og bevegelseslære er et vitenskapelig fordypningsstudium i idrettsfysiologi, -biomekanikk og -teknologi. Studiet vektlegger prestasjonsaspektet innen idrett, men vil også gi innsikt i folkehelseaspekter, pasienters fysiske trening og fysisk kapasitet som mål for rehabilitering.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Studiepoeng

120

Studieplasser

30

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Poenggrenser

2022: Alle kval.

Søknadskode

3021

Søk her fra 1. februar

Innhold

I første semester får studentene et avansert kurs i idrettsfysiologi, idrettsbiomekanikk og idrettsteknologi, samt en grundig opplæring i idrettsvitenskapelig metode, både kvalitativt og kvantitativt. Studentene vil måtte reflektere rundt metodologiske valg og etiske problemstillinger.

Det andre semesteret fordyper studentene seg videre i biomekanikk, fysiologi og teknologi. Det gis mulighet til å velge mellom en fordypning i folkehelse eller i innhenting og bruk av eksperimentelle data. Studentene vil også læres opp i spesifikke forskningsmetoder, lage en forskningsprosjektplan og skrive en fordypningsoppgave i et utvalgt emne, samt introduseres til faglig kommunikasjon til mennesker med og uten tilknytning til det akademiske fagmiljøet.

I det første studieåret vil det bli avviklet ulike seminarer hvor studentene kommer i kontakt med innovasjonsmiljøer. Disse kontaktene kan bl.a. danne grunnlag for innovasjonsrettede masteroppgaver.

I det andre studieåret skal studentene velge ett av tre løp:

  • Utvekslingsopphold på et annet universitet i tredje semester og en 30 studiepoengs masteroppgave i fjerde semester. Se informasjon om utveksling her
  • Praksisopphold i tredje semester og en 30 studiepoengs masteroppgave i fjerde semester (denne mulighet tilbys 10 studenter). Samarbeidspartnerne er fastlagte og spenner bredt fra idrettsorganisasjoner, kliniske institutter som arbeider med pasienter, private bedrifter og forskningsinstitusjoner. Det etterfølgende masterprosjekt vil kunne være en forlengelse av og foregå i samarbeide med praksisinstitusjonen. 
  • 60 studiepoengs masteroppgave som strekker seg over tredje og fjerde semester. Mulighetene for masterprosjekter omfatter både basal forskning i et internasjonalt forskningsmiljø med unike fasiliteter, anvendt idrettsforskning og klinisk forskning, ofte i samarbeide med eksterne partnere, idrettsorganisasjoner, klinikker og industrien. 

Arbeidsformer og organisering

 

1. semester, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
VIT401 Vitenskapsteori og forskningsetikk 5 sp Høst
MET401 Vitenskapelig metode og statistikk 10 sp Høst
MA460 Exercise Biology and Sport Performance Analysis I 15 ECTS Fall

 

2. semester, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA461 Exercise Biology and Sport Performance Analysis II 15 ECTS Spring
MA462 Fordypningsoppgave og kommunikasjon 5 sp Vår
MET415 Spesiell metode - prosjektplan 5 sp Vår

 

2. semester, velg et emne
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA452 Fysisk aktivitet i folkehelsearbeid 5 sp Vår
MA463 HMS, forsøk på mennesker og bruk av eksperimentelle data 5 sp Vår

 

3. semester
Velg et emne eller dra på utveksling
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA515 Yrkespraksis 30 sp Høst
MA520 Masteroppgave 60 sp Høst og vår

 

4. semester
Fortsett med 60 sp masteroppgave eller velg 30 sp masteroppgave
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA516 Masteroppgave 30 sp Vår

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet fysisk prestasjonsevne hos ulike grupper.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Studiet er særlig relevant for arbeid innen den profesjonelle idretten, hvor kompetanse innen fysisk trening, testing av fysisk kapasitet og prestasjonsanalyser er sentrale. Utviklingen av avanserte målemetoder og ny teknologi har økt behovet for spesifikk kompetanse innen idrettsfysiologisk metode, analyse og tolking av data. Kandidatene vil også være godt egnet til et arbeid innen fitnessindustrien der denne kompetansene etterspørres i økende grad som følge av spesialisering i sektoren.

Studiet kvalifiserer til arbeid innen idrett, helse og undervisningssektoren der kunnskap og kompetanse innenfor feltet idrett, fysisk trening og prestasjon etterspørres.

Se flere jobbmuligheter her!