Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Masterprogrammet i Idrettsfysiologi og bevegelseslære er et vitenskapelig fordypningsstudium i idrettsfysiologi, -biomekanikk og -teknologi. Studiet vektlegger prestasjonsaspektet innen idrett, men vil også gi innsikt i folkehelseaspekter, pasienters fysiske trening og fysisk kapasitet som mål for rehabilitering.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Studiepoeng

120

Studieplasser

30

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Poenggrenser

Nytt studium i 2022

Søknadskode

3021

Søk her fra 1. februar

Innhold

I første semester får studentene en grundig opplæring i idrettsvitenskapelig metode, både kvalitativt og kvantitativt. Studentene vil måtte reflektere rundt metodologiske valg og etiske problemstillinger.

Det andre semesteret fordyper studentene seg videre i biomekanikk og fysiologi. Det gis mulighet til å velge mellom en fordypning i folkehelse eller i innhenting og bruk av eksperimentell data. Studentene vil også opplæres i faglig kommunikasjon til mennesker uten tilknytning til det akademiske fagmiljøet.

I det første studieåret vil studentene komme i kontakt med innovasjonsmiljøer som kan danne grunnlag for innovasjonsrettede masteroppgaver

I det andre studieåret kan studentene velge ett av tre løp:

  • Utvekslingsopphold i 3. semester og en 30 studiepoengs masteroppgave i 4. semester.
  • Praksisopphold i 3. semester og en 30 studiepoengs masteroppgave i 4. semester.
  • 60 studiepoengs masteroppgave som strekker seg over 3. og 4. semester.

Arbeidsformer og organisering

Studentene vil opplæres i å skrive prosjektplaner, presentere vitenskapelig arbeid og skrive fordypningsoppgaver med selvvalgt tematikk. Noe av undervisningen vil foregå i laboratorier der det gis en innføring i teknologi for måling av bevegelse og prestasjonsutvikling

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet fysisk prestasjonsevne hos ulike grupper.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Studiet er særlig relevant for arbeid innen den profesjonelle idretten, hvor kompetanser i fysisk trening, testing av fysisk kapasitet og prestasjonsanalyser er sentrale. Utviklingen av avanserte målemetoder og ny teknologi har økt behovet for spesifikk kompetanse innen idrettsfysiologisk metode, analyse og fortolking av data. Kandidatene vil også være godt egnet til et arbeid innen fitnessindustrien der disse kompetansene etterspørres i økende grad som følge av spesialisering innen sektoren.

Studiet kvalifiserer til arbeid innen idrett, helse og undervisningssektoren der kunnskap og kompetanse innenfor feltet idrett, fysisk trening og prestasjon etterspørres.

Se flere jobbmuligheter her!