Idrett og trenerrollen

Idrett og trenerrollen gir fordypningen og kunnskap i ulike tverrfaglige perspektiver på trenervirksomhet og ferdighetsutvikling, ulike teoretiske rammeverk som danner grunnlag for evnen til å forstå, forutsi og påvirke atferd, læring og utvikling i ulike idrettskontekster.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrett og trenerrollen

Studiepoeng

120

Studieplasser

10

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Idrett og trenerrollen

Poenggrenser

2022: 35,0

Søknadskode

3026

Søk her fra 1. februar

Innhold

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning idrett og trenerrollen er en studieretning der studentene spesialiserer seg innenfor idrett og trenerrollen med fokus på prestasjonsutvikling i idrett.

Programmet er særlig rettet mot studenter som innehar en trenerautorisasjon tilsvarende Trener 2, UEFA B-lisens eller høyere.  

Idrett og trenerrollen er spesielt relevant for trenere, lærere, instruktører og andre som jobber med idrett og fysisk aktivitet. Verdien av å kunne tilpasse sitt lederskap og trening til ulike grupper og kunne forstå hvorfor de agerer som de gjør er en viktig del i mange yrker også utenfor idretten. 

I det første studieåret for studentene en inngående innføring i teorier og faglige problemstillinger innenfor trenerrollen og andre sentrale fagdisipliner i idrettsvitenskap og aktivitetslære. Studentene gis også en grundig opplæring i kvantitative og kvalitative metoder og vitenskapsteori. 

Store deler av det andre studieåret utgjøres av emnet Prosjektdesign i bedrift. Her foregår deler av læringen hos en ekstern partner. Studentene går inn i arbeids- og samfunnslivet for å lage en prosjektoppgave basert på caser de møter på arbeidsplassen. 

I tredje semester går studentene ut i praksis, alternativt i utlandet. Studiet avsluttes med en masteroppgave som går over hele det fjerde semesteret.  

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogrammet

Studieprogrammet Idrett og samfunnsvitenskap har flere fellesemner i løpet av studiet. De ulike studieretningene benytter varierte arbeidsformer som forelesninger, seminardeltakelse og prosjektjobbing i grupper.

Master i idrett og samfunnsvitenskap

1. semester, retning idrett og trenerrollen
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

VIT401

Vitenskapsteori

5 sp

Høst

MET402

Kvantitativ metode

10 sp

Høst

Og valg et av fire emner

MA470

Psykologi

15 sp

Høst

MA471

Sport Management

15 sp

Høst

MA472

Sosiologi og humanetikk

15 sp

Høst

MA473

Pedagogikk

15 sp

Høst

 

2. semester, retning idrett og trenerrollen
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MET403

Kvalitativ metode

10 sp

Vår

MA475

Prosjektdesign i arbeidslivet

20 sp

Vår

 

3. semester, retning idrett og trenerrollen
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA541

Trenerpraksis

30 sp

Høst

 

4. semester, retning idrett og trenerrollen
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

MA545

Masteroppgave

30 sp

Vår

Spesifikt til studieretning idrett og trenerrollen

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner. 

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner, idrettslag og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet coaching.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Et idrettsfaglig masterprogram med studieretning innen idrett og trenerrollen kvalifiserer for både selvstendig og samarbeidende praktisk og vitenskapelig arbeid med trenerrelaterte utfordringer og oppgaver. 

Studiet egner seg for arbeider der studenten jobber innenfor trenervirksomhet og trenerutvikling, idretts- og undervisningssektoren eller i kontekster og praksiser hvor kunnskap om læring og ferdighetsutvikling er relevant, slik som i treningsbransjen, kroppsøving, og organisert- og selvorganisert treningsaktivitet. 

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august