European Master in Health and Physical Activity

Studiet fokuserer på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og på anvendelsen av fysisk aktivitet og trening i helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

European Master in Health and Physical Activity

Studiepoeng

120

Studieplasser

5

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Masterprogrammet gir kunnskap og innsikt innen bruken av teorier, modeller, og tekniske ferdigheter til bruk ved planlegging, implementering og koordinering av fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper med ulikt fysisk funksjonsnivå. Studiet er relevant for arbeid knyttet til bruk av fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid og forebygging innen ulike sektorer i samfunnet.

Studiet er organisert i et samarbeid mellom Syddansk universitet (Odense, Danmark), Idrettsuniversitetet i Roma, Italia "Foro Italico", Universitetet i Wien, Østerrike og Norges idrettshøgskole, Oslo. Norske studenter som tas opp via Norges idrettshøgskole, får etter fullført studium en dobbelt grad innen fysisk aktivitet og helse, ved henholdsvis Idrettsuniversitetet i Roma, Italia "Foro Italico og Norges idrettshøgskole.

Arbeidsformer og organisering

I det første studieåret i Roma er undervisningen organisert i form av fire intensive modulperioder gjennom høst og vårterminen, med individuelt studiearbeid i mellom. All undervising i Roma er på engelsk. Første studieår består av fire moduler:

  • Module 1: Biomedical issues in health and exercises (15 ECTS)
  • Module 2: Changing behaviour towards a lifelong active lifestyle: from childhood to adulthood (15 ECTS)
  • Module 3: Movement Therapy and physical activity for the elderly and special populations (15 ECTS)
  • Module 4: Research methodology (15 ECTS)

Andre studieår foregår undervisingen på NIH, og vil foregå både på norsk og engelsk.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14