European Master in Health and Physical Activity

Studiet fokuserer på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og på anvendelsen av fysisk aktivitet og trening i helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

European Master in Health and Physical Activity

Studiepoeng

120

Studieplasser

5

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity (EMHPA) gir kunnskap og innsikt i teoretiske, metodiske og praktiske sider ved planlegging, implementering og koordinering av fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper med ulikt fysisk funksjonsnivå. Studiet er relevant for et bredt utvalg av arbeidsoppgaver når det gjelder forebyggende og helsefremmende arbeid både i idretten, i helsevesenet, og ellers samfunnet.  

EMHPA gir studentene internasjonal innsikt og erfaring når det gjelder fag, språk og kultur som kan være et fortrinn i et norsk arbeidsmarked og som åpner dører i det internasjonale arbeidsmarkedet. Å ha engelsk som studiespråk vil gi fordeler for de som ønsker å fortsette på et doktorgradsstudium. Sjekk ellers kortfilmen i lenken under for flere innspill fra EMHPA-studentenes perspektiv om hvordan det er å studere i Roma.  

Les hvordan de norske studentene, Ingrid og Shania, har det i Roma studieåret 2022/2023.

 

Studiet er organisert i et samarbeid mellom Syddansk universitet (Odense, Danmark), Idrettsuniversitetet i Roma, Italia "Foro Italico", Universitetet i Wien, Østerrike og Norges idrettshøgskole, Oslo. Norske studenter som tas opp via Norges idrettshøgskole, får etter fullført studium en dobbelt grad innen fysisk aktivitet og helse, ved henholdsvis Idrettsuniversitetet i Roma, Italia "Foro Italico og Norges idrettshøgskole.

Arbeidsformer og organisering

I det første studieåret i Roma er undervisningen organisert i form av fire intensive modulperioder gjennom høst og vårterminen, med individuelt studiearbeid i mellom. All undervising i Roma er på engelsk. Første studieår består av fire moduler:

  • Module 1: Biomedical issues in health and exercises (15 ECTS)
  • Module 2: Changing behaviour towards a lifelong active lifestyle: from childhood to adulthood (15 ECTS)
  • Module 3: Movement Therapy and physical activity for the elderly and special populations (15 ECTS)
  • Module 4: Research methodology (15 ECTS)

Andre studieår foregår undervisingen på NIH, og vil foregå både på norsk og engelsk.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier i idrettsvitenskap ved NIH. 

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august