Enkeltemne

Opptak til enkeltemner er mulig hvor det er ledig kapasitet. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. august (høst)/ 1. desember (vår)

Studieplan

Studiehåndboka NIH

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søk enkeltemneopptak

Innhold

Å være enkeltemnestudent kan være aktuelt for:

 • Personer som mangler ett eller flere emner for å få godkjent en utenlandsk utdanning i Norge
 • Personer som i sitt arbeid eller utøvelse av sin idrett har spesielt behov for å orientere seg i et emne ved Norges idrettshøgskole, og hvor det ikke forventes at vedkommende søker et helt studieprogram
 • Studenter ved andre universiteter og høgskoler som ønsker å ta emner som bare tilbys ved Norges idrettshøgskole som ledd i sin pågående utdanning
 • Tidligere studenter ved Norges idrettshøgskole

Enkeltemnestudenter kan få opptak til emner som har ledig kapasitet etter at programstudentene har valgt emner. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å ta emner fra følgende studieprogram som enkeltemnestudent:

 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)
 • Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Betalingsstudier

Det er heller ikke mulig å ta følgende type emner som emnestudent:

 • Emner som inneholder obligatorisk praksis
 • Emner med labarbeid
 • Fordypningsoppgaver på tredje året i bachelorstudier
 • Spesiell metode - prosjektplan, på masterstudier
 • Masteroppgave

Øvrig informasjon

Søknad registreres i Søknadsweb og man må velge hvilke emner man ønsker å søke på i prioritert rekkefølge. Emner det vil være mulig å søke opptak til vil vises nedtrekksmenyen i Søknadsweb når man registrerer søknad. Om emner ikke vises betyr det enten at det ikke er mulig å søke opptak til dette, eller at det ikke undervises det semesteret du søker opptak til. Informasjon om hvilket semester det er undervisning finner man i Studiehåndboka.

Innen gitte frister over må søkere laste opp dokumentasjon som danner grunnlag for opptak i Søknadsweb. Utdanning tatt ved NIH trenger man ikke sende inn dokumentasjon på.

Svar på opptak:

 • Emner med oppstart høst: Innen 1. september
 • Emner med oppstart vår: Midten av desember

Det er viktig at riktig e-postadresse er registrert i Søknadsweb. Mer info om sendes per epost om man skulle få tilbud om opptak til enkeltemner.

Det er mulig å få tilbud om inntil 30 studiepoeng per studieår som enkeltemnestudent. Søkere med aktiv studierett ved et heltidsstudium ved NIH er ikke kvalifisert for emneopptak.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14