Enkeltemne

Opptak til enkeltemner er mulig hvor det er ledig kapasitet. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. august (høst)/ 1. desember (vår)

Studieplan

Studiehåndboka NIH

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Søk enkeltemneopptak

Innhold

Å være enkeltemnestudent kan være aktuelt for:

 • Personer som mangler ett eller flere emner for å få godkjent en utenlandsk utdanning i Norge
 • Personer som i sitt arbeid eller utøvelse av sin idrett har spesielt behov for å orientere seg i et emne ved Norges idrettshøgskole, og hvor det ikke forventes at vedkommende søker et helt studieprogram
 • Studenter ved andre universiteter og høgskoler som ønsker å ta emner som bare tilbys ved Norges idrettshøgskole som ledd i sin pågående utdanning
 • Tidligere studenter ved Norges idrettshøgskole

Enkeltemnestudenter kan få opptak til emner som har ledig kapasitet etter at programstudentene har valgt emner. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å ta emner fra følgende studieprogram som enkeltemnestudent:

 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)
 • Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Betalingsstudier

Det er heller ikke mulig å ta følgende type emner som emnestudent:

 • Emner som inneholder obligatorisk praksis
 • Emner med labarbeid
 • Fordypningsoppgaver på tredje året i bachelorstudier
 • Spesiell metode - prosjektplan, på masterstudier
 • Masteroppgave

Øvrig informasjon

Søknad registreres i Søknadsweb og man må velge hvilke emner man ønsker å søke på i prioritert rekkefølge. Emner det vil være mulig å søke opptak til vil vises nedtrekksmenyen i Søknadsweb når man registrerer søknad. Om emner ikke vises betyr det enten at det ikke er mulig å søke opptak til dette, eller at det ikke undervises det semesteret du søker opptak til. Informasjon om hvilket semester det er undervisning finner man i Studiehåndboka.

Innen gitte frister over må søkere laste opp dokumentasjon som danner grunnlag for opptak i Søknadsweb. Utdanning tatt ved NIH trenger man ikke sende inn dokumentasjon på.

Dersom du allerede er student ved et studieprogram på NIH, har du en utdanningsplan og kan ikke søke om opptak til enkeltemner via Søknadsweb. Vil du melde deg opp til andre emner enn de som inngår i utdanningsplanen din, kan du gjøre dette når du semesterregistrer deg. Velg "Aktive emner" i menyen i Studentweb. 

Svar på opptak:

 • Emner med oppstart høst: Innen 1. september
 • Emner med oppstart vår: Midten av desember

Det er viktig at riktig e-postadresse er registrert i Søknadsweb. Svar på opptaket sendes per e-post. 

Det er mulig å få tilbud om inntil 30 studiepoeng per studieår som enkeltemnestudent. Søkere med aktiv studierett ved et heltidsstudium ved NIH er ikke kvalifisert for emneopptak.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august