Praksisplasser

Dette er eksempler på praksisplasser for fysisk aktivitet og helse i 2020

 • Regnbuen Helsesenter
 • Rikshospitalet, lungeavdelingen
 • Ullevål testlab NIMI
 • Aktiv på dagtid, Oslo
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Feiringklinikken
 • Glitreklinikken
 • Radiumhospitalet, pusterommet
 • Skogli Rehabiliteringssenter
 • Modum
 • Unicare Asker
 • Catosenteret
 • NIMI Ringerike
 • KAL-klinikken
 • Sunnaas
 • Ullevål sykehus testlab
 • Diakonhjemmet
 • Unicare Fram, Rykkin

I tillegg har vi offentlige praksisplasser i frisklivssentraler i bydeler i Oslo og i kommuner rundt om i landet fra – fra Alta til Lyngdal.