Bachelor i Sport Management

Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og inkludering av minoriteter.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Sport Management

Studiepoeng

180

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søk bachelor (3-årig løp)
Søk bachelor (2. & 3. år)

Innhold

Gjennom studiet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Første året gir bred innføring i idrettsfaget, med praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter og idrettens samfunnsmessige betydning. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke.

Du lærer blant annet:

 • å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner, frivillig, offentlig eller kommersiell sektor.
 • økonomi, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett.
 • å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte
 • lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer
 • å sette opp budsjett, og drive økonomistyring

Arbeidsformer og organisering

1. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

SPM100

Organisasjon og kultur

10 sp

Høst

IDR107

Idrett og samfunn

10 sp

Høst

IDR111

Ballspill 1

5 sp

Høst

IDR113

Individuelle idretter 1

5 sp

Høst

IDR114

Individuelle idretter 2

5 sp

Vår

IDR112

Ballspill 2

5 sp

Vår

IDR109

Treningslære

10 sp

Vår

SPM103

Idrett og bærekraft

10 sp

Høst og vår

 

2. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

SPM102

Idrettens lederskap

10 sp

Høst og vår

SPM231

Idrettspolitikk, administrasjon og praksis

10 sp

Høst

MET200

Forskningsmetode

10 sp

Høst

SPM229

Ledelse

10 sp

Vår

SPM230

Sport Marketing

10 ECTS

Spring

SPM245

Økonomi

10 sp

Vår

 

3. studieår høst, anbefalte valgbare emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

SPM121

Sport for development and sustainability

10 ECTS

Fall and spring

SPM325

Event Management

10 ECTS

Fall

TI200

Sports Coaching 1: Coaching children and youth

10 ECTS

Fall

IIS360

Utvidet praksis

30 sp

Høst (praksis) vår (semesteroppgave)

 

3. studieår vår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

SPM345

Idrettsjuss

10 sp

Vår

SPM351

Idrett, media og kommunikasjon

10 sp

Vår

IIS365

Bacheloroppgave

10 sp

Vår

Programmet har en blanding av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Det legges opp til aktiv deltagelse i seminarer, samt selvstendig arbeid individuelt og i grupper.

Praksis

Studenter gjennomfører praksisperioder, der de anvender teoretisk kunnskap i private og offentlige organisasjoner som jobber med idrett og kultur. I tillegg vil det være mulighet for utvidet praksis der studentene jobber med prosjektarbeid innen idrettsorganisasjoner og/ eller arrangementer over et helt semester. I forbindelse med studieemnet ledelse har studentene også ansvar for å arrangere den årlige Arbeidslivsdagen på NIH.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling

Studiet legger til rette for utveksling i femte semester hos en partnerinstitusjon. NIH har utvekslingsavtale med flere institusjoner, deriblant University of Ottawa i Canada, German Sport University i Tyskland, Bournemouth University i Storbritannia og University of Canberra i Australia.

Videre studier

Bachelorgraden i Sport Management kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Programmet utdanner til leder-, og rådgivingsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Det er videre relevant for ulike deler av offentlig forvaltning, og media/kommunikasjonsbransjer, i tillegg til yrker i kultursektoren og frivillig sektor. Bachelorprogrammet gir gode forutsetninger for strategisk planlegging og ledelse.

Sport Management kvalifiserer til følgende arbeid:

 • lederjobb som generalsekretær/ daglig leder/ sportslig leder i idrettslag, særforbund, særkretser og idrettskretser
 • klubbutvikling i særforbund eller idrettskrets
 • idrettskonsulent i fylke, idrettskrets etc.
 • saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • ulike stillinger innen antidopingfeltet
 • media/kommunikasjon
 • rolle i næringsliv i og utenfor idrettsbransjen (f. eks. sportsutstyr, markedsavdelinger)
 • lederroller i idrettsarrangement
 • jobb innen markedsføring i privat foretak, idrettsorganisasjon, idrettsarrangement

Se flere jobbmuligheter ->

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning