Bachelorstudier

Med en bachelorgrad fra NIH tilegner du deg bred kompetanse i idrettsfaget. Det gir utgangspunkt for spennende karriereveier. Fellesnevneren er arbeid med mennesker, fysisk aktivitet, bevegelse og folkehelse på individ- og samfunnsnivå, innenfor kommunal, offentlig og privat sektor.

Bachelor i friluftslivsfag

Studiet bidrar til at du kan gjøre din lidenskap for friluftsliv til et fremtidig levebrød! Sentralt i utdanningen står tematikk som omhandler hvordan du kan tilrettelegge for at andre kan få gode natur- og mestringsopplev...

Bachelor i Sport Management

Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og...

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide som trener, spillerutvikler eller idrettspsykologisk rådgiver (IPR) og som vil lære å trene, veilede og lede fysisk aktivitet og treninger for utøvere på ulike ferdighets-,...

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom...