Videreutdanning kroppsøving

Målet med nettstudiet videreutdanning i kroppsøving er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni /1. desember

Studiepoeng

30

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Arbeidsformer og organisering

  • Emnene er nettbasert og uten fysiske samlinger.
  • Læringsplattformen Canvas brukes til undervisning, arbeidsoppgaver og samhandling. 
  • Hvert emne har varighet på ett semester. 
Velg emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Kort beskrivelse
KRØ101

Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

5 sp Emnet gir en innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge. Søknadsfrist 1. juni, oppstart august.
KRØ103

Digital didaktikk i kroppsøving

10 sp Emnet utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving. Søknadsfrist 1. juni, oppstart august.
KRØ100

Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring

10 sp Emnet gir en dypere forståelse av kroppsøving som fag og betydningen bevegelse og fysisk-motorisk utvikling har i opplæring av barn og unge. Søknadsfrist 1. desember, oppstart januar.
KRØ102

Dybdelæring i kroppsøving

5 sp Emnet tar for seg ulike teorier om dybdelæring og hvordan disse kan forstås i kroppsøving. Søknadsfrist 1. desember, oppstart januar.

Øvrig informasjon

  • Emnene er lagt opp slik at de lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier.
  • Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne.
  • Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene.
  • Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering.
  • Merk at noen emner har gjennomføring i høstsemesteret og andre i vårsemesteret.

Jobbmuligheter

Fullførte 30 studiepoeng vil gi lærere uten nødvendig faglig fordypning, den kompetansen de behøver for å undervise i kroppsøving i grunnopplæringen.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august