Undervisnings- og eksamensoversikt PT Oslo - studiestart januar 2022

Undervisningssamlingene ved NIH Aktiv går over tre dager .

Undervisningssamlingene:

Fredag: kl. 10.00 - 18.00
Lørdag og søndag: kl. 09.00 – 17.00

SAMLINGS- OG EKSAMENSDATOER OSLO 2022

Emnestart e-læring:       20.desember

Samling 1:                          4.-6. februar

Samling 2:                          11.-13. mars

Samling 3:                           22.-24. april

Eksamen skriftlig 1:        21. april

Sensur eksamen 1:         28. april

Samling 4:                          17.-19. juni

Midtveisvurdering:        18. juni

Samling 5:                          12.-14. Aug.

Skriftlig eksamen 2:       15. sept.

Samling 6:                          16.-18. sept.

Sensur eksamen 2:         22.sept.

Skriftlig eksamen 3:

  • Utlevering: 26. sept.
  • Innlevering: 10. okt.
  • Sensur: 31. okt.

Samling 7:                          28.-30. okt.

Eksamen 4:

  • Utlevering: 7.nov.
  • Innlevering: 21. nov.
  • Praktisk-metodisk eksamen: 26.-27. nov.
  • Sensur: 2.desember