Fritaksinformasjon

Dersom du har dokumenterte kunnskaper i et emne fra universitets- og høgskolenivå, kan du søke om fritak fra emne(r) i Årsstudium PT.

Retningslinjer for fritak fra emner:

Fritak og redusert studieavgift

Godkjente studiepoeng på universitets- og høgskolenivå i emner som tilsvarer hele emner ved NIH Aktiv, kan gi rett til fritak. 

• Innvilgelse av fullt fritak (undervisning og eksamen) vil gi redusert studieavgift. Studiepoeng vil ikke tilfalle for dette emnet.

Hvordan søke fritak: 

Emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære eller andre emner:

Fritakssøknad med tilhørende dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb samtidig med søknaden til emnet.  Last opp følgende:

• Egen fritakssøknad, hvor du spesifiserer hvorfor du ønsker fritak.
• Bekreftede kopier av vitnemål fra høyere utdanning.
• Studie- og emneplaner fra studiet som gir grunnlag for fritak.

Oversikt over utdannelser og retningslinjene for fritak:

a. Første år bachelor idrett / basisår idrettsvitenskap / 3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag / andre relevante bachelorutfanninger (Norge/utlandet)
Gir fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

b. Idrettsfaglig utdanning fra universiteter i utlandet
Studenter som har fullført bachelor- eller mastergrad i idrettsfag fra utlandet kan søke om fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære og andre emner (hvis fullførte emnene tilsvarer emner ved NIH Aktiv). Disse søknadene vil bli behandlet individuelt.

c. Andre relevante utdanninger (medisin, fysioterapi, kiropraktor, naprapat) med avlagt eksamen anatomi, fysiologi og treningslære gir fritak fra emnet Grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære.

d. Sykepleier og radiograf
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

e. Ernæringsfysiolog el. andre ernæringsstudier
Det kan søkes om fritak for kostholdsemnene i NIH Aktiv.

f. Kurs og utdanninger arrangert av aktører utenfor universitets- og høgskolesystemet i Norge og utlandet
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

g. Videregående opplæring
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv.

h. Erfaring fra treningsbransjen
Det innvilges ikke fritak fra emner ved NIH Aktiv på grunnlag av relevant arbeidserfaring. Fullt eller delvis fritak for emner gis kun dersom du kan dokumentere utdanning på universitets- og høgskolenivå i emner tilsvarende emner/deler av underviste temaer på emner ved NIH Aktiv.

Kontakt

NIH Personlig trener

nihaktiv@nih.no