Undervisere PT årsstudium

Årsstudium Personlig trener har både interne og eksterne forelesere i sin stab, bli kjent med de her.

Erlend Vada

Erlend er utdannet fra NIH og har en mastergrad i Idrettsvitenskap. Han har jobbet som personlig trener siden 2006 og etter 16 år i Oslo og Sats Colosseum har han nå vendt hjem til Hamar. Erlend jobber i dag som PT og PT-ansvarlig på Espern Aktivitetspark.

Det beste med å undervise på NIH PT årsstudium synes Erlend utvilsomt er å se hvordan studentene utvikler seg gjennom studieløpet, og hvor vanvittig mye han også lærer av alle spørsmålene han får underveis.

Erlend underviser hovedsakelig i praktisk styrketrening og biomekanikk.

Christina Gjestvang

Christina har en doktorgrad (2022) fra NIH hvor hun forsket på treningsatferd blant treningssentermedlemmer. I dag er hun forsker ved NIH og emneansvarlig for NIH PT Årsstudium. I tillegg til sitt arbeid på NIH har Christina gruppetimer i treningssenterbransjen og mer enn 15 års erfaring som instruktør og personlig trener. Hun har 16 forskningspublikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og holdt mer enn 50 inviterte foredrag i Norge. Christina mottok NIHs formidlingspris i 2020 for sin formidling av forskning til allmennheten. På fritiden synger hun i både et storband og kor, samt liker å være aktiv med både mann og barn.

Det beste med å undervise på NIH PT Årsstudium synes hun er å møte fremtidige trenere som skal ut i bransjen for å påvirke mennesker til regelmessig fysisk aktivitet og trening.

Christina underviser hovedsakelig i PT-rollen, fysisk aktivitet og trening for eldre, fysisk aktivitet og trening i forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer, utholdenhet (testing på lab) og treningsplanlegging.

Lene Haakstad

Lene er Professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH med delt forskning- og undervisningsansvar. I tillegg er Lene programansvarlig for NIH PT Årsstudium. Lene forsker først og fremst på kvinnehelse, fysisk aktivitet, fysisk form og livsstil blant voksne, og treningssenterbransjen, herunder medvirkende faktorer assosiert med opprettholdelse av trening. Hun har også over 20 års erfaring fra treningssenterbransjen både som aerobic/sykkelinstruktør og treningsveileder, og har basert på sine kvalifikasjoner og kompetanse, inngående kjennskap til området fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid både teoretisk og praktisk.

Lene synes det beste med å undervise på NIH PT Årsstudium er kontakten med interesserte og motiverte studenter, samt viktigheten av at hun holder seg faglig oppdatert. I tillegg liker hun at NIH PT Årsstudium har varierte undervisningsmetoder og at hun har muligheten til å påvirke fremtidens PT-er på en av Norges mest populære PT-utdanning med verdens ledende kompetansemiljø.

Hun underviser i vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk, fysisk aktivitet og helse, trening under graviditet og etter fødsel, og treningsplanlegging og casearbeid.

Mats Borgen-Johansen

Mats har blant annet 7-års utdannelse i fysisk prestasjonsevne (Utvidet BSc & MSc, NIH), 4-års spesialisering i prestasjonsernæring (IOC & IOPN), 2-års mental trener og pedagogisk utdannelse (NTNU & HIOF) og 3-års utdannelse i prestasjonspsykologi (pågående MSc, Bangor). I tillegg har han utvalgte kurs og sertifiseringer innen NLP Master & Trainer, Ironman Coach, Crossfit L1, Precision Nutrition, FAFS, EXOS og MMFT. Mats har vært aktiv innen utholdenhetsidrett siden 2004 med erfaring fra blant annet Norseman, Swissman, Tor Des Geants, Dragon Back Race, Ironman, Expedition Amundsen, Xreid, Rockman og Adventure-racing. I tillegg er Mats gift og har 4 barn.

Han startet som trener/prestasjonsveileder i 2005. I 2010 etablerte han Robust Coaching som primært jobber med utøvere på høyere nivå innen utholdenhetsidrett, og individer som trener mot opptak til ulike spesialavdelinger. Tidligere jobbet Mats som fagkonsulent på Olympiatoppen og har undervist på NIH siden 2012. Mats er lidenskapelig opptatt av utvikling og utforsker stadig ulike fagområder han tenker kan være til nytte for en utøvers prestasjon. Av den grunn har han kontinuerlig fokusert på kompetanseheving sammen med den praktiske erfaringen fra det å være utøver og trener.

Noe av det beste med å undervise på NIH synes Mats er blandingen av praktisk og teoretisk undervisning som muliggjør en god dynamisk interaksjon med studentene. I tillegg får han stadig gleden av å møte lærevillige studenter som er reflekterende, kritiske og spørrende.

Mats underviser hovedsakelig i treningslære, fysiologi, funksjonell anatomi og biomekanikk.

Jørgen Undrum

Jørgen har sin utdannelse fra NIH med bachelorgrad i fysisk aktivitet og helse og mastergrad i idrettsvitenskap. Idag driver han et frittstående treningssenter med egen klinikk bestående av en solid gruppe med fagpersoner innenfor ulike fagfelt som jobber sammen for kundens/pasientens beste. Dagene hans består av personlige treningstimer og administrering av treningssenteret. På fritiden er Jørgen også engasjert trener i barneidretten. Lidenskapen til trening har han hatt med seg hele livet, så utdannelse og arbeidsvei falt seg veldig naturlig. Jørgen synes det beste med å undervise på NIH PT Årsstudium er å møte andre læringsvillige som er lidenskapelig opptatt av trening, i tillegg til å være en del av en solid idrettsvitenskapelig gruppe.

Jørgen underviser hovedsakelig i praktisk styrketrening, treningslære og fysiologisk adaptasjon til styrketrening.

Lone Hagelund

Lone har mastergrad i idrettspedagogikk (NIH), allmennlærerutdanning (HIH), profesjonell coach sertifisering (PCC, ICF), Manager program fra University of Southern California, PT/instruktørutdannelse (NIH), organisasjon-/ledelse (HIL) og en rekke sertifiseringer innen blant annet relasjonsledelse/-kompetanse og kartleggingsverktøy. Hun har jobbet innen alle nivåer i utdanningssystemet og i treningsbransjen (SATS) siden bransjen startet opp. Det siste drøye tiåret har hun jobbet i idretten som fagsjef kompetanse, foruten oppdrag som coach, mentor, kursleder/-utvikler, PT/instruktør/trener og lignende.

Hele livet har Lone vært engasjert i mennesker, utvikling og fysisk aktivitet. Å få bidra til å optimalisere potensial synes hun er meningsfullt og givende. Hun synes det beste med å undervise på NIH PT Årsstudium er å få møte kompetente og motiverte mennesker som skal være med å forme fremtiden.

Lone underviser i coaching som PT.

Linn Christin Risvang

Linn har utdannelse i klinisk ernæring ved Universitet i Oslo og idrettsernæring fra London Sport Institute ved Middlesex University, samt PT-utdanning fra tidligere Høgskulen i Hedmark. Hun jobber til daglig som doktorgradsstipendiat ved Institutt for fysisk prestasjonsevne på NIH, hvor hun forsker på helseeffektene av trening og ernæring hos rullestolbrukere. Hun har ca. 10 års erfaring som PT fra ulike sentre i Oslo og London, og som fysisk trener i lagidrettene lacrosse og rugby. Selv er Linn tidligere håndballspiller og har svømt og løpt litt, men styrketrening er favoritten. Hun synes det beste med å undervise på NIH PT Årsstudium er de gode diskusjonene og møtene med nysgjerrige studenter på samling.

Linn er emneansvarlig for emnene kostholdskunnskap og kostholdsveiledning, og underviser i disse emnene.

Victoria Telle Hjellset

Victoria er Cand. Scient i Fysisk aktivitet og helse fra NIH. Hun har en Ph.D. i stress, mestring og atferdsendring fra Universitet i Oslo og var ferdig med sin postdoktor-periode ved Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet i 2017. Victoria er nå ansatt som avdelingsleder ved OsloMet og har også fra 2014 vært tilknyttet Helsedirektoratet i forbindelse med revisjon av Nasjonale retningslinjer for diabetes. Victoria har også sittet i Helsedirektoratets sitt fagråd for diabetes siden 2018, med hovedansvar for kommunikasjon og innvandrer-perspektivet. Som forsker i over 20 år har Victoria hatt fokus på bl.a. atferdsendring, kommunikasjon, stress, mestring og forståelsen av hvordan det det psykologiske og det fysiologiske henger sammen. Victoria er en prisbelønnet og engasjerende foredragsholder som brenner for å redusere sosial ulikhet i helse i den norske befolkningen. Hun presenterer harde fakta fra publisert forskning og krydrer det hele med gjenkjennelige eksempler.

Victoria underviser i helsekommunikasjon.