Angrerett

STANDARD BETINGELSER VED STUDIER OG EMNER VED
Norges idrettshøgskole

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra NIH til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom aksept av studieplass eller oppmelding til enkeltemne, det samlede grunnlaget for kjøpet.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e‐post eller brev.

2. Parter

Selger er: Norges Idrettshøgskole, Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0864 Oslo. Registrert i Brønnøysund‐registeret med organisasjonsnummer: NO 971 526 033 MVA. Telefon: 23 26 20 00 og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som deltaker i påmeldingen, og blir i det følgende benevnt ”du”,” deg”, ”din” eller ”ditt”.

3. Bestilling

Informasjon om produkter og tjenester som skal leveres av oss framgår av informasjonsbrev som sendes på e-post sammen med tilbud om studieplass eller på våre nettsider ved oppmelding til emner.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Studieavgift og eventuelt andre kostnader er oppgitt på NIHs nettsider.

5. Prisavtalens gyldighet

De oppgitte priser er bindende for begge parter, NIH forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor vår kontroll.

6. Betaling

Enhver student som følger et program eller enkeltemne er forpliktet til å betale studieavgift for hele eller studieprogrammet eller enkeltemnet. E-post med betalingsinformasjon for studieavgift sendes ut på e-post etter opptak. Kjøpesummen gjøres opp i henhold til betalingsfrister oppgitt i nevnte e-post.

7. Endring og avbestilling

Student har rett til å trekke seg fra avtalen med Senter for etter- og videreutdanning ved å levere utfylt Angrerettskjema innen 14 dager etter at studieplassen er akseptert i StudentWeb. Ved oppmelding til enkeltemner gjelder 14 dager etter oppgitt avmeldingsfrist. Angreretten må utøves skriftlig per post eller e-post. Det er student som har bevisbyrden for at benyttelse av angreretten har skjedd innen fristen. Det er ikke anledning til å ta forbehold om støtte fra Lånekassen/NAV. Angrefristen på 14 dager gjelder selv om student skulle få avslag på støtte fra Lånekassen. Innbetalt studieavgift refunderes ikke etter at angrefristen er utløpt. Å takke ja til studieplass er bindende etter at angrefristen er utløpt. Se vedlagt "Angreskjema(pdf)"

8. Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll ‐ for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å
oppfylle forpliktelsene i denne avtale ‐ gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Kontakt

NIH Personlig trener

nihaktiv@nih.no