Personlig trener

Årsstudium Personlig trener er et samlingsbasert betalingsstudie. Studiet gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves.

Studiefakta

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er desember 2022

Studieplan

Personlig trener.

Studiepoeng

60

Studieplasser

40

Pris

Studieavgift kr 86 500,- og semesteravgift kr 840,-

Innhold

 • På PT-studiet vil du tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen treningslære og treningsplanlegging, øvelsesanalyse og praktisk trening. 
 • Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper, inkludert gravide, seniorer og personer med overvekt/fedme.
Studiet passer for deg som:
 1. Ønsker en fleksibel studiehverdag
 2. Er strukturert og har god gjennomføringsevne
 3. Har noe erfaring med trening på treningssenter
Hvorfor du skal velge PT-studiet på NIH?

 

Arbeidsformer og organisering

 • Personlig trener gjennomføres i Oslo på NIH som ligger ved Sognsvann.
 • Emnet inneholder: stor grad av egenstudier i form av digitale undervisningsopplegg (e-læring med filmer, quizer og oppgaveinnlevering), samt gjennomgang av pensumlitteratur
 • Arbeidsformer: individuelt og i par/smågrupper både på egenstudier og samlinger
 • Arbeidsbelastning: tilsvarende et fulltidsstudium, og du må beregne en arbeidsmengde på ca. 30 t pr uke.
 • Oppmøte: det kreves 100% oppmøte i grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR) samt 100 % oppmøte på caseundervisning (tre caseoppgaver, samling 5, 6 og 7).
 • Undervisningssamlingene: gir en oppsummering av teorien du har jobbet med i egenstudiene, og setter dette inn i en praktisk og jobbrelatert sammenheng. 
 • Praksis: Vi samarbeider tett med bransjen om gode praksisordninger slik at du blir best mulig rustet til yrket som personlig trener etter vårt årsstudium.

 

Undervisnings- og eksamnesdatoer Oslo (Oppstart høst 2022)

Øvrig informasjon

Jobbmuligheter

 • Personlig trener på treningssentre eller tilsvarende.

Kontakt oss

NIH Personlig trener

nihaktiv@nih.no