Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging i fysisk aktivitet, kroppsøving, idrett eller friluftsliv.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Studiepoeng

60

Studieplasser

20

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Det ettårige påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming lærer studentene å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett, kroppsøving og friluftsliv (også kalt bevegelsesaktiviteter) for mennesker med ulike funksjonshemminger.

Studiet har en pedagogisk og praksisnær tilnærming. Studentene skal engasjere seg i og reflektere over de møtene som oppstår mellom pedagogen, deltageren, bevegelsesaktiviteten og konteksten. Det blir først og fremst lagt vekt på sosiokulturelle og fenomenologiske perspektiver av funksjonshemming.

Etter avsluttet studium skal studentene være kvalifiserte for arbeid med mennesker med funksjonshemming og bevegelsesaktiviteter innen rehabilitering, pedagogiske virksomheter, idrett og psykisk helsevern.

Obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
FAF310 Tilpasset fysisk aktivitet og pedagogikk 10 sp Høst
FAF311 Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling 10 sp Høst
FAF314 Praksislæring 10 sp Høst
FAF312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger 10 sp Høst/vår
FAF313 Fysisk aktivitet og psykisk helsevern 10 sp Vår
FAF315 Kroppslig læring 10 sp Vår

 

Arbeidsformer og organisering

Studiet blir gjennomført i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS). Studentene vil i løpet av høstsemesteret totalt oppholde seg der i 7 uker: 3 uker undervisning tidlig høst og 4 uker praksis senere på høsten.

NIH skaffer gratis bolig til studentene i disse 6 uker i nærheten av Beitostølen helsesportsenter.

Studentene vil delta i ulike former for undervisning og praksis. Undervisningen skjer både i plenum og i grupper der det arbeides med sentrale tekster og reflekteres over teori og erfaringer som blir gjort i praksis. Det blir lagt stor vekt på studentaktive læringsformer. Det er derfor forventet at studentene er tilstede også utenom den timeplanfestede undervisningen.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Videre studier

Studiet fysisk aktivitet og funksjonshemming kan inngå i en bachelorgrad ved NIH, og videre for opptak til masterstudier.

Studiet kan også kombineres med andre utdanninger, for eksempel innen helse- og sosialfag.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Etter avsluttet studium er du kvalifisert for arbeid med mennesker med funksjonshemminger og bevegelsesaktiviteter innen pedagogiske virksomheter, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten og frivillige organisasjoner.

Eksempler på arbeidsområder

  • Idrettspedagog i skolen, i spesialgrupper eller spesialskoler
  • Aktivitetspedagog / idrettspedagog i barnehage
  • Pedagog på kompetansesenter for personer med funksjonshemming
  • Idrettspedagog i rehabilitering
  • Idrettspedagog innen psykisk helsevern
  • Idrettspedagoger ved Frisklivssentraler
  • Integreringskonsulent innen norsk idrett

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning