Organisasjon og idrettsledelse

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller trener i idretten? Dette er blant spørsmålene vi belyser i dette nettbaserte studieprogrammet.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Organisasjon og idrettsledelse (foreløpig)

Studiepoeng

60

Studieplasser

50

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Nettbasert årsstudium

Innhold

Utdanningen gir innsikt i mange tema innenfor organisasjon og lederskap i idretten. De ulike emnene i studieprogrammet gir deg kunnskap som du vil ha nytte av i ulike roller i idretten, eller om du vil gå videre med studier innen idrett. Gjennom studieprogrammet vil du få anledning til å reflektere og drøfte sentrale tema og utfordringer som idretten står overfor. Eksempler på dette er:

  • Hva kan idretten gjøre for at ingen skal oppleve barrierer for deltakelse?
  • Hvor demokratisk er egentlig idrettsbevegelsen?
  • Hva er sportsvasking, og hvordan skal det avsløres?
  • Hvordan skal arrangører gå fram for å skaffe seg sponsorer?
  • Hvorfor bruker enkelte arrangører influensere i sin kommunikasjon?

Studieprogrammet er nettbasert og heldigitalt, og du fullfører det i løpet av ett studieår. Som student har du imidlertid studierett i to år.

Arbeidsformer og organisering

For studieåret 2023-24 går alle emner i begge semester med unntak av emnene International sport organizations, Kommunikasjon i idrett, og Prosjektoppgave. Disse publiseres første gang januar 2024.

Vi anbefaler denne rekkefølgen.

Obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

SPM103

Idrett og bærekraft

10 sp

Høst

SPM105

Idrettens organisasjoner og organisering

10 sp

Høst

SPM106

Arrangementsledelse

10 sp

Høst

SPM102

Lederskap i idrett

10 sp

Vår

 

International organization of sports *

10 sp

Vår

 

Idrett og kommunikasjon *

5 sp

Vår

 

Prosjektoppgave **

5 sp

Vår

(*) Gjennomføres første gang våren 2024, etter godkjenning av emneplaner.
(**) Emnet er anbefalt som det siste studenten gjennomfører. Student må ha fullført og bestått minimum 20sp i studieprogrammet.

Alt innhold ligger klart ved semesterstart. Alle emner er bygd opp med moduler. Disse inneholder tekst, filmer, refleksjoner og avsluttende arbeidskrav. 

Se modellen over for vår anbefalte emnerekkefølge. Denne er tilpasset progresjon (Idrettens organisasjoner og organisering er å anse som fundament for de andre emnene) og eksamensgjennomføring. Prosjektoppgaven bygger på kunnskapen du har skaffet deg, så den anbefales å ta som et avsluttende emne.

Fra og med studieåret 2024-2025 vil ikke alle emner tilbys begge semestre.

Selv om studiet er heldigitalt, vil vi legge opp til en oppstartsamling (en hel dag) ved studiestart. Her oppfordrer vi deg til å møte opp fysisk, selv om mesteparten av dagen streames.

I alle emner vil fagkontakt/emneansvarlig ha en digital oppstartsamling (1-3 timer). Studentene forholder seg til en fast fagkontakt som gir tilbakemelding på arbeidskrav.

Eksamen

Selv om programmet er fleksibelt og du jobber i ditt eget tempo, må du forholde deg til faste eksamensperioder. Eksamen er enten over en periode på to eller tre uker der oppgaven utdeles på startdagen for eksamen, eller den deles ut ved semesterstart. Da kan den ferdigstilles tidlig i semestret selv om innleveringen er mot slutten.

Øvrig informasjon

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i Sport Management ved NIH, og kvalifiserer da for opptak til master i idrett og samfunnsvitenskap. Studiet kan også kombineres med andre utdanninger.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

I kombinasjon med andre studier vil programmet gi en plattform for å arbeide med idrett på ulike nivå i alle typer idrettsorganisasjoner, i forvaltning og næringslivet.

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august