Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

Emnet gir en innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge.

Studiefakta

Søknadsfrist

1.juni (start august). Emnet gjennomføres første gang høst 2022.

Pris

Semesteravgift 840,-

Innhold

Studieprogrammet Videreutdanning kroppsøving tilbys emnet Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring . Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier.

Om emnet

Utfordringer og muligheter i kroppsøving og med fysisk aktivitet i skolen belyses gjennom praktisk arbeid med å planlegge og drøfte undervisning og vurdering. Utgangspunktet er gjeldende lovverk, nasjonale styringsdokumenter, fagdidaktisk litteratur og innsikt i at elever og elevgrupper er forskjellige.

Arbeidsformer og organisering

Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.

Avsluttende skriflig hjemmeeksamen november/desember (høstsemesteret). 

Varighet ett semester. Tilbys kun i høstsemesteret.

Mer informasjon om arbeidsformer og organisering kommer våren 2022. 

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

  • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp fra vår 22
  • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp fra høst 22
  • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
  • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar en, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepooeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene. Les mer og søk opptak for hvert enkelt studieemne.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet utvikles med støtte fra HK-DIR.

Emnet tilbys første gang høsten 2022

Kontakt oss

Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14