Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

Dette nettstudiet gir en innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni (start august).

Studiepoeng

5

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift 840,-

Innhold

I studieprogrammet Videreutdanning kroppsøving tilbys fire ulike emner. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at noen emner har gjennomføring høst- og andre i vårsemesteret.

Om emnet

Utfordringer og muligheter i kroppsøving og med fysisk aktivitet i skolen belyses gjennom praktisk arbeid med å planlegge og drøfte undervisning og vurdering. Utgangspunktet er gjeldende lovverk, nasjonale styringsdokumenter, fagdidaktisk litteratur og innsikt i at elever og elevgrupper er forskjellige.

Arbeidsformer og organisering

  • Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.
  • Avsluttende skriflig hjemmeeksamen november/desember (høstsemesteret). 
  • Varighet ett semester. Tilbys kun i høstsemesteret.

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

  • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp fra vår 22
  • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp fra høst 22
  • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
  • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar en, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepoeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene. Søk studieprogram Videreutdanning kroppsøvingEtter opptak velger du studieemne. 

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet er utviklet med støtte fra HK-DIR.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Kontakt oss

Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august