Idrettsledelse

Nettbaserte studieemner i idrettsledelse passer for deg som ønsker kompetanse om idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni /1. desember

Studiepoeng

5 eller 10 per emne

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Nettbasert

Innhold

Idrettsledelse er frittstående emner som på ulike måter gir kompetanse innenfor organisasjon og ledelse i idretten. Klikk deg inn på hvert enkelt emne for informasjon. Alle læringsressurser ligger klare for deg når du starter til høsten, så det er altså ingen tradisjonelle forelesninger. Dette tar du i ditt eget tempo, men du må forholde deg til frister som er oppgitt i hvert enkelt emne.  Alle emner er modulbasert, og du skal levere arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Ved semesterstart blir du tildelt en fagkontakt som følger jeg gjennom emnet.

Arbeidsformer og organisering

Velg emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Kort beskrivelse
SPM102

Lederskap i idrett

10 sp Lær mer om ledelse generelt og i idretten spesielt.
SPM103

Idrett og bærekraft

10 sp Få innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg nyttige forslag til praktisk anvendelse.
SPM105

Idrettens organisasjoner og organisering

10 sp Lær mer om idrettens organisasjoner og hvordan disse er organisert. Vi tar utgangspunkt i norske idrett fra det lokale til det nasjonale, og kommer også inn på internasjonal idrett.
SPM106

Arrangementsledelse

10 sp Lær mer om arrangement generelt og ledelse av idrettsarrangement spesielt. Emnet gir teoretisk innsikt og nyttig læring for praktisk anvendelse. 
SPM120

Performance - enhancement and anti-doping in sport and society

5 sp This online-course offers a research and practice-based multi-disciplinary overview of definitions, prevalence, social-cultural aspects, policies, and values in relation to performance-enhancing substances and methods in sport.
SPM121

Sport for development and sustainability

10 sp This online-course is for everyone who wants to gain better understanding of sustainable development. More specific, you will learn about sustainability and its relevance for sports, on individual and organizational level.

Undervisningsmateriale/videoer: Idrettsledelse

Øvrig informasjon

  • Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier.
  • Emnene har gjennomføring høst- og/eller vårsemesteret.
  • Studierett gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. 
  • Du må søke på studiet innen gitte frister. Etter opptaket skal du bekrefte plassen, samt velge emne(r).
  • Studenter som tar enkeltemner kan maks ta 30sp per studieår.
  • Emnene er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter semesterstart, og har varighet ett semester.
  • Emnene kan innpasses i en bachelorgrad, og den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested eller alternativt søke innpass ved senere studier.
  • De frittstående emnene i Idrettsledelse (gjelder ikke de to på engelsk i oversikten) inngår i det nye digitale studieprogrammet Organisasjon og idrettsledelse. Her kommer det 20 studiepoeng på nyåret i 2024. Som emnestudent kan du søke om å få utstedt vitnemål når/hvis du gjennomfører alle emner som inngår i årsstudiet Organisasjon og idrettsledelse
  •  Har du allerede aktiv studierett (studieretten på tre semester), skal du ved begynnelsen av hvert semester hvilke emner du ønsker å ta. Dette gjør du i Studentweb.

Semesteravgift

Betaler du semesteravgift ved annen høgskole/universitet i Norge, fritas du dette hos oss. Dokumentasjon på dette må fremvises til NIH innen frist for betaling.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august