Idrettens lederskap

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. desember (vår)/ 1. juni (høst)

Studieplan

Idrettens lederskap

Studiepoeng

10

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

I studieprogrammet Idrettsledelse tilbys fire ulike emner: Arrangementsledelse, Idrettens lederskap, idrettens organisasjoner og organisering, Idrett og bærekraft. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at emnene har gjennomføring både i høst- og vårsemesteret.

Hovedmålet med emnet er at kunnskap om idrettens lederskap på ulike nivåer. Ledere kan være ansatte, tillitsvalgte og trenere.

Emnet er modulbasert der du får innsikt i disse temaene:

  • Ledelse (der styrets rolle vektlegges)
  • Ledelse basert på verdier
  • Strategisk og operativ ledelse
  • Styresett i norsk og internasjonal idrett
  • Risiko- og kriseledelse
  • Dilemma og utfordringer

Arbeidsformer og organisering

Emnet er satt opp med ulike læringsformer, blant annet filmer med aktører involvert i tema vi tar opp, tekst, quiz og refleksjoner (der noen sendes inn). Du gjør deg ferdig med en modul før du går til den neste. Ved avslutningen av hver modul må det leveres refleksjonsnotat på 800 ord.

Når alle seks moduler er gjennomført og bestått, gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen.

Avsluttende hjemmeeksamen, totalt 5000 ord. Det er satt av tre uker til eksamen. Gradert karakter. For å ta eksamen må alle arbeidskrav være levert og godkjent.

Eksamensperiode tilgjengeliggjøres i Canvas (læringsplattform) og er i mai/juni for vårsemesteret og i november/desember for høstsemesteret.

Anslått tidsbruk på eksamen: 3-4 dager.

Øvrig informasjon

Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter bekreftet opptak. 

Varighet tilgang studieemne er ett semester (vår eller høst).

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved en senere studier.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Når du klikker på rød boksen «Søk her», kommer du til en veiledning for hvordan du skal gå fram. Merk at du i første omgang skal søke på «Idrettsledelse». Etter opptaket, bekrefter du at du vil tas opp på studieemnet Idrettens lederskap.

 

 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august