Dybdelæring i kroppsøving

Tar for seg ulike teorier om dybdelæring og hvordan disse kan forstås i kroppsøving.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. desember (start januar). Tilbys første gang fra vår 2023.

Studiepoeng

5

Pris

Semesteravgift 840,- kr

Innhold

Studieprogrammet Videreutdanning kroppsøving tilbys emnet Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring . Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier.

Om emnet

Arbeid med praktiske eksempler og hvordan legge til rette for dybdelæring i kroppsøving tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger vektlegges. Hvordan kroppslig læring, fysisk aktivitet og bevegelse kan være et tilskudd til dybdelæring i andre fag tematiseres også i emnet.

Arbeidsformer og organisering

Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.

Varighet ett semester. Emnet tilbys kun i vårsemesteret.

Mer informasjon om arbeidsformer og organisering kommer høsten 2022. 

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

  • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp fra vår 22
  • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp fra høst 22
  • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
  • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar en, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepooeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene. Les mer og søk opptak for hvert enkelt studieemne.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet utvikles med støtte fra HK-DIR.

Emnet tilbyd for første gang fra våren 2023. 

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14