Dybdelæring i kroppsøving

Dette nettstudiet tar for seg ulike teorier om dybdelæring og hvordan disse kan forstås i kroppsøving.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. desember (start januar). Tilbys første gang vår 2023.

Studieplan

Studieplan Dybdelæring i kroppsøving

Studiepoeng

5

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift 840,- kr

Innhold

I studieprogrammet Videreutdanning kroppsøving tilbys fire ulike emner. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at noen emner har gjennomføring høst- og andre i vårsemesteret.

Om emnet

Arbeid med praktiske eksempler og hvordan legge til rette for dybdelæring i kroppsøving tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger vektlegges. Hvordan kroppslig læring, fysisk aktivitet og bevegelse kan være et tilskudd til dybdelæring i andre fag tematiseres også i emnet.

Arbeidsformer og organisering

  • Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.
  • Varighet ett semester. Emnet tilbys kun i vårsemesteret.
  • Mer informasjon om arbeidsformer og organisering kommer høsten 2022. 

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

  • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp fra vår 22
  • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp fra høst 22
  • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
  • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar ett, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepoeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene. Les mer og søk opptak for hvert enkelt studieemne.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet utvikles med støtte fra HK-DIR.

Emnet tilbyd for første gang våren 2023. 

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august