Digital didaktikk i kroppsøving

Dette nettstudiet utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni (start august). Emnet tilbys første gang høsten 2023.

Studiepoeng

10

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift 840,-

Innhold

I studieprogrammet Videreutdanning kroppsøving tilbys fire ulike emner. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at noen emner har gjennomføring høst- og andre i vårsemesteret.

Om emnet

Digital didaktikk ble for alvor en del av alle elever og læreres hverdag under pandemi og hjemmeskole. På kort tid endret lærere praksis, prøvde ut og utviklet nye verktøy og læringsformer i kroppsøving.

Ut over digitaliseringens betydning for læringsutbytte, tilpasset opplæring og motivasjon i kroppsøving er VR, ‘flipped and blended learning’ og erfaringer med exergames blant det som vil tematiseres.

Arbeidsformer og organisering

  • Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.
  • Varighet ett semester. Emnet tilbys kun i høstsemesteret. 
  • Mer informasjon om arbeidsformer og organisering kommer våren 2023. 

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

  • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp fra vår 22
  • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp fra høst 22
  • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
  • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar ett, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepooeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene. Les mer og søk opptak for hvert enkelt studieemne.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet er utviklet med støtte fra HK-DIR.

Emnet tilbys første gang høsten 2023.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august