Årsstudier eller kortere studier

Vi tilbyr årsstudier, påbygningsstudier eller kortere studier i ulike former og i flere ulike retninger relatert til idrett og fysisk aktivitet. Studiene forutsetter minimum en grunnutdanning.

Idrett og samfunn

Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk "høyverdige" enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske...

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging...

Personlig trener

NIH har et verdensledende kompetansemiljø med over 20 års erfaring i å utdanne personlige trenere. PT- studiet gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves.

Digital didaktikk i kroppsøving

Utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.

Idrett og bærekraft

Passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg nyttige forslag til praktisk anvendelse.