Årsstudier eller kortere studier

Vi tilbyr årsstudier, påbygningsstudier eller kortere studier i ulike former og i flere ulike retninger relatert til idrett og fysisk aktivitet. Studiene forutsetter minimum en grunnutdanning.

Idrett og samfunn

Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk "høyverdige" enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske...

Organisasjon og idrettsledelse

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller trener i idretten? Dette er...

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging...

Personlig trener

NIH PT Årsstudium gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves. På NIH har vi et verdensledende kompetansemiljø innen idrettsvitenskap med over 20 års...

Idrettsledelse

Nettbaserte studieemner i idrettsledelse passer for deg som ønsker kompetanse om idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå.

Videreutdanning kroppsøving

Målet med nettstudiet videreutdanning i kroppsøving er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.