Finn ditt studieprogram

Nivå

Omfang

Sted

Avgift

Organisasjon og idrettsledelse

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller trener i idretten? Dette er...

Idrettens organisasjoner og organisering

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om idrettens organisasjoner og hvordan disse er organisert. Vi tar utgangspunkt i norske idrett fra det lokale til det nasjonale, og kommer også inn på internasjonal idrett.

Arrangementsledelse

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om arrangement generelt og ledelse av idrettsarrangement spesielt. Emnet gir teoretisk innsikt og nyttig læring for praktisk anvendelse. Gjennomføres første gang i...

Digital didaktikk i kroppsøving

Dette nettstudiet utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.

Dybdelæring i kroppsøving

Dette nettstudiet tar for seg ulike teorier om dybdelæring og hvordan disse kan forstås i kroppsøving.

Idrett og bærekraft

Dette nettstudiet passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg nyttige forslag til praktisk anvendelse.

Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

Dette nettstudiet gir en innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge.

Idrettens lederskap

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt.