Finn ditt studieprogram

Nivå

Omfang

Sted

Avgift

Idrettsledelse

Nettbaserte studieemner i idrettsledelse passer for deg som ønsker kompetanse om idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå.

Videreutdanning kroppsøving

Målet med nettstudiet videreutdanning i kroppsøving er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Organisasjon og idrettsledelse

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller trener i idretten? Dette er...