Finn ditt studieprogram

Nivå

Omfang

Sted

Avgift

Idrettens organisasjoner og organisering

Emnet passer for deg som vil lære mer om idrettens organisasjoner og hvordan disse er organisert. Vi tar utgangspunkt i norske idrett fra det lokale til det nasjonale, og kommer også inn på internasjonal idrett.

Arrangementsledelse

Passer for deg som vil lære mer om arrangement generelt og ledelse av idrettsarrangement spesielt. Emnet gir teoretisk innsikt og nyttig læring for praktisk anvendelse. Gjennomføres første gang i vårsemester 2023.

Digital didaktikk i kroppsøving

Utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.

Idrett og bærekraft

Passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg nyttige forslag til praktisk anvendelse.

Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

Emnet gir en innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge.

Idrettens lederskap

Emnet passer for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt.