Finn ditt studieprogram

Nivå

Omfang

Sted

Avgift

Kritisk tenkning i praksis

Er du lidenskapelig opptatt av trening og helse? Ønsker du å kunne vurdere om det du leser er til å stole på? Da er dette nettbaserte kurset midt i blinken for deg.

Idrettsledelse

Nettbaserte studieemner i idrettsledelse passer for deg som ønsker kompetanse om idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå.

Videreutdanning kroppsøving

Målet med nettstudiet videreutdanning i kroppsøving er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Organisasjon og idrettsledelse

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller trener i idretten? Dette er...

Bachelor i friluftslivsfag

Studiet bidrar til at du kan gjøre din lidenskap for friluftsliv til et fremtidig levebrød! Sentralt i utdanningen står tematikk som omhandler hvordan du kan tilrettelegge for at andre kan få gode natur- og mestringsopplev...

Bachelor i Sport Management

Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og...

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide som trener, spillerutvikler eller idrettspsykologisk rådgiver (IPR) og som vil lære å trene, veilede og lede fysisk aktivitet og treninger for utøvere på ulike ferdighets-,...

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom...

Idrett og trenerrollen

Idrett og trenerrollen gir fordypningen og kunnskap i ulike tverrfaglige perspektiver på trenervirksomhet og ferdighetsutvikling, ulike teoretiske rammeverk som danner grunnlag for evnen til å forstå, forutsi og påvirke...

Idrettsmedisin

Masterprogrammet i idrettsmedisin kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemstillinger og oppgaver. Kandidater med en mastergrad i idrettsmedisin har forutsetninger for å kartlegge,...

Idrettsfysiologi og bevegelseslære

Masterprogrammet i Idrettsfysiologi og bevegelseslære er et vitenskapelig fordypningsstudium i idrettsfysiologi, -biomekanikk og -teknologi. Studiet vektlegger prestasjonsaspektet innen idrett, men vil også gi innsikt i...

Idrettsfysioterapi

Masterprogrammet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap og ferdigheter i å utføre klinisk arbeid og forskningsarbeid. Du lærer om forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader.

Idrettspsykologi

Studiet egner seg for de som ønsker å jobbe innen idretts- og undervisningssektoren eller i kontekster og praksiser hvor fysisk aktivitet og idrettspsykologi er relevant.

Kultur og samfunn

Studiet integrerer teori og praksis fra humaniora og samfunnsvitenskapene blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet. Dette inkluderer statlig og kommunal forvaltning, pri...

Pedagogikk

Studiet tar for seg hvordan man kan jobbe pedagogisk med å begrunne, forstå og legge til rette for menneskers danning, utvikling og læring i ulike aktivitetskontekster.

Sport Management

Studiet integrerer teori og praksis i sport management, blant annet innenfor organisasjon og ledelse, samt markedsføring og kommunikasjon. Samarbeid med arbeidslivet om forskning og utvikling vektlegges.

Idrett og samfunn

Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk "høyverdige" enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske...

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging...

Personlig trener

NIH PT Årsstudium gir deg kunnskapen du trenger for å kunne gå rett ut i arbeidslivet, med faglig tyngde og tryggheten som kreves. På NIH har vi et verdensledende kompetansemiljø innen idrettsvitenskap med over 20 års...

Friluftslivsfag deltid 1

Friluftslivsfag deltid 1 (FLD1) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med friluftsliv. Målet med deltidsstudiet er å kvalifisere studentene til friluftslivsfaglig arbeid i varierte naturmiljøer.

Friluftslivsfag deltid 2

Friluftslivsfag deltid 2 (FLD2) passer for personer som jobber eller ønsker å jobbe med mennesker i natur. Programmet er flerfaglig sammensatt med en praksisnær tilnærming til pedagogisk ledelse og sikker ferdsel.

Kroppsøving deltid 1: 5.-10.trinn

Kroppsøving 1: 5.-10.trinn retter seg mot lærere. Målet med deltidsstudiet er å gi lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen.

Kroppsøving deltid 2: 11.-13.trinn

Kroppsøving 2: 11.-13.trinn retter seg mot lærere. Målet med studiet er å videreutdanne lærere slik at de oppnår formell kompetanse til å undervise kroppsøving i videregående skole.

Trening og kreft/ AKTIV-instruktør

Trening og kreft er et studie for deg som har bachelor i idrettsvitenskap, fysioterapi eller er høgskoleutdannet trener. Som AKTIV-instruktør vil du kunne gi kvalifiserte råd og veilede pasienter om trening etter gjennomgå...

Enkeltemne

Opptak til enkeltemner er mulig hvor det er ledig kapasitet. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Forskerutdanning ph.d.

Skriv doktorgraden din ved NIH. Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier.