Kultur og samfunn

Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid på tema med en samfunnsvitenskapelig tilnærming.

Studiefakta

Studieplan

Kultur og samfunn

Studiepoeng

120

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Se programplan

Poenggrenser

2021: 35,59 / 2020: 35,24

Innhold

Dette studiet vil fra og med høsten 2022 bli erstattet med en ny master i idrett og samfunnsvitenskap.

 

Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg gjennom to fagseminarer, hvorav det ene, samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver, er obligatorisk. I det andre fagseminaret kan studenten velge mellom Sport Management og idrett, kultur, historie og filosofi.

Studenten kan spesialisere seg i tema tilknyttet Sport Management, idrettssosiologi, idrettshistorie eller idrettsfilosofi. 

  • Organisasjon og ledelse
  • Politikk og makt
  • Idrettsarrangementer
  • Barne- og ungdomsidrett
  • Fair play og doping
  • Idrettshistorie og nasjonal identitet

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år hvorav det første består av metodekurs og fagseminarer. I det andre året skriver studentene masteroppgave.

I det første året vil studentene gjennomgå undervisning i vitenskapsteori og vitenskapelig metode (til sammen 20 sp) og to fagseminarer (20 sp på hver). Undervisningen vil foregå som forelesninger, egenstudier, og arbeid i grupper med og uten veiledning.

Øvrig informasjon

Videre studier

Masterprogrammet danner også grunnlag for PHD-studier innen fagområdene idrettshistorie, idrettsfilosofi, idrettssosiologi og Sport Management.

Utvekslingsmuligheter

Mest aktuelt er University of Ottawa, Canada med utveksling 2. semester på master. Andre universiteter NIH har samarbeidsavtale med, kan også vurderes.

Jobbmuligheter

Studiet egner seg for studenter med målsetning om å arbeide innen idrettsorganisasjoner (frivillig, privat og offentlig sektor), skolen og andre relevante områder.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning