Friluftsliv

Friluftsliv er et fordypningsstudium innenfor masterprogrammet kroppsøving og pedagogikk, og kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med friluftslivsrelaterte problemer og oppgaver.

Barn steker pølser over et bål ved et tjern i skogen
En fordypning i friluftsliv kvalifisere for arbeid innen folkehøyskole, leirskole, naturbasert reiseliv, friluftslivsorganisasjoner, offentlig og frivillig forvaltning, foreningsliv, samt i helse- og undervisningssektoren.

Friluftsliv inngår som en av flere spesialiseringer innenfor instituttets fagområder;

  • friluftsliv
  • kroppsøving og idrettsfag
  • fritid
  • funksjonshemming og annerledeshet (fysisk aktivitet og funksjonshemming).

Praksisnære og teoretiske spørsmål står sentralt i undervisningen. Det søkes å etablere kunnskap som er av betydning for læring og utvikling, for praksis -og yrkesfeltet i ulike naturkontekster, skole og fritid.

Organisering og arbeidsformer

Masterprogrammet i kroppsøving og pedagogikk går over to år hvorav det første året består av vitenskapsteori, metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp). Det andre året arbeider studentene under veiledning med gjennomføring av egen undersøkelse og skriving av masteroppgaven (60 sp). I det første året vil undervisningen bestå av forelesninger, egenstudier, arbeidsgrupper med og uten veiledning, fremlegging av arbeid både muntlig og skriftlig. Deler av studiet i vårsemesteret det første studieåret er integrert med et internasjonalt studium i friluftsliv og foregår på engelsk.

En fordypning i friluftsliv kvalifisere for arbeid innen folkehøyskole, leirskole, naturbasert reiseliv, friluftslivsorganisasjoner, offentlig og frivillig forvaltning, foreningsliv, samt i helse- og undervisningssektoren. I sistnevnte sektor er friluftslivsfaglig kompetanse spesielt relevant og etterspurt. Studiet danner grunnlag for Phd- studier i idrettsvitenskap der friluftslivsfag utgjør et sentralt fagområde.

Norges idrettshøgskole on Vimeo.