Kroppsøving og pedagogikk

Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk gir kvalifikasjoner for selvstendig og vitenskapelig arbeid på idrettsfaglige tema med en samfunnsvitenskapelig tilnærming.

Studiefakta

Studieplan

Kroppsøving og pedagogikk

Studiepoeng

120

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Se programplan

Poenggrenser

2021: 37,75 / 2020: 40,0

Innhold

Dette studiet vil fra og med høsten 2022 bli erstattet med en ny master i idrett og samfunnsvitenskap.

 

Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg gjennom tre fagseminarer. To av seminarene er obligatoriske, henholdsvis pedagogiske grunnlagsproblemer, og politikkutforming og praksiskontekster. I det tredje fagseminaret, spesialisering, kan studenten velge spesialisering i kroppsøving, friluftsliv, fritid eller fysisk aktivitet og funksjonshemming.

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år hvorav det første består av metodekurs og fagseminarer. I det andre året skriver studentene masteroppgave.

I det første året vil studentene gjennomgå undervisning i vitenskapsteori og vitenskapelig metode (til sammen 20 sp) og tre fagseminarer (40 sp til sammen). Undervisningen vil foregå som forelesninger, egenstudier, og arbeid i grupper med og uten veiledning.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Phd-studier innen fagområdet idrettspedagogikk.

Utvekslingsmuligheter

Mest aktuelt er University of Ottawa, Canada med utveksling 2. semester på master. Andre universiteter NIH har samarbeidsavtale med, kan også vurderes.

Jobbmuligheter

Studiet egner seg for studenter som ønsker å arbeide innen skoleverket, organisasjons- og idrettsmiljøer, samt i helse- og undervisningssektoren der idrettspedagogisk kompetanse etterspørres og er relevant.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning