Fysisk prestasjonsevne

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid innen det fysiske og biologiske fagområdet for å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold i miljøet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, samt den fysiske og biologiske bakgrunnen for styring av bevegelser

Studiefakta

Studieplan

Fysisk prestasjonsevne

Studiepoeng

120

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Se programplan

Poenggrenser

2021: 33,13 / 2020: All kval

Innhold

Dette studiet vil fra og med høsten 2022 bli erstattet med en ny master i idrettsfysiologi og bevegelseslære.

 

Studiet av fysisk prestasjonsevne har stor spennvidde fra prestasjonsevne i toppidrett og mosjonsaktiviteter til fysisk arbeidskapasitet hos pasientgrupper, barn og eldre. 

Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor området for å forstå hva som begrenser den fysiske prestasjonsevnen og hvordan den kan påvirkes, for eksempel av trening. Studiet egner derfor for studenter med målsetning om å arbeide innen idrett, helse og undervisningssektoren der slik kompetanse etterspørres.

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år hvorav det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp). Det andre året er satt av til gjennomføring av datainnsamling og skriving av masteroppgaven.

I det første året vil undervisningen bestå av forelesninger, egenstudier, arbeid i grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av vitenskapelige artikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for PHD-studier innen fagområdet fysisk prestasjonsevne hos ulike grupper.

Utvekslingsmuligheter
Vi følger det generelle avtalene for utveksling ved Norges Idrettshøgskole og har særlig gode samarbeidspartnere i England, Italia, Sverige og Danmark, men også andre partnere i og utenfor Europa. Disse er beskrevet her: http://www.nih.no/student/utveksling/

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning