Coaching og psykologi

Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og psykologi, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemer og oppgaver.

Studiefakta

Studieplan

Coaching og psykologi

Studiepoeng

120

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Se programplan

Poenggrenser

2021: 31,29 / 2020: 38,0

Innhold

Dette studiet vil fra og med høsten 2022 bli erstattet med en ny master i idrett og samfunnsvitenskap.

 

Studiet er primært et vitenskapelig fordypningsstudium hvor studenten kan spesialisere seg innenfor aktivitets- og idrettspsykologi samt ledelses- og læringsspørsmål knyttet til ulike idrettslige kontekster. Studiet egner seg for studenter som ønsker å arbeide innen idretts-, helse- eller undervisningssektoren, og danner også grunnlag for Phd- studier innenfor idrettspsykologi og trener- eller lederrollen i idrett.

Fagområder for spesialisering er følgende:

  • Motivasjon for idrett og bevegelse
  • Prestasjonspsykologi
  • Veiledning og ledelse
  • Mental helse
  • Trenerrollen, veiledning og ledelse i ulike sosiale kontekster
  • Barne- og ungdomsidrett

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år der det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp) og det andre er satt av til gjennomføring og utskriving av masteroppgaven (60 sp).

I det første året varierer undervisnings- og arbeidsformene med de ulike emnene. Dette inkluderer forelesninger, egenstudier, arbeid i grupper, fremlegging av arbeider muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for PHD-studier innen fagområdet coaching og idrettspsykologi.

Utvekslingsmuligheter

Vi følger det generelle avtalene for utveksling ved Norges Idrettshøgskole og har særlig gode samarbeidspartnere i Canada og Storbritannia, men også andre partnere i og utenfor Europa. Se også: http://www.nih.no/student/utveksling/

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning